آخرین مطالب
بیماری شانکر باکتریایی مرکبات و مبارزه با آن

بیماری شانکر باکتریایی مرکبات و مبارزه با آن

مبدأ شانکر باکتریایی مرکبات از کشورهای آسیای جنوب شرقی است. به رغم اعمال اقدامات بهداشتی و رعایت مقررات قرنطینه ای و ریشه کنی درختهای بیمار در بعضی از کشورها، گستره شیوع این بیماری در جهان رو به افزایش است. در حال حاضر این بیماری در بسیاری از کشورهای آسیایی، کشورهای مجاور اقیانوس آرام و بعضی از کشورهای امریکای جنوبی شیوع دارد. به طور کلی شانکر باکتریایی مرکبات در مناطقی که در خلال بهار یا فصل رشد و نمو شاخه ها، باران میبارد، شدت دارد. در ایران، نخستین بار این بیماری در سال ۱۳۶۸ در منطقه کهنوج استان کرمان روی ليمو آب مشاهده شد. پس از آن گسترش وسیع شانکر باکتریایی در بسیاری از باغهای مناطق مرکبات خیز استانهای هرمزگان، کرمان […]

شناسایی بیماری انگومک مركبات و مبارزه با آن

شناسایی بیماری انگومک مركبات و مبارزه با آن

انگومک مركبات که «پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه مرکبات» و «گموز مرکبات» هم نامیده می شود، انتشار جهانی دارد. انگومک مرکبات در مناطق مرکبات کاری ایران در استانهای مازندران، فارس، کرمان، هرمزگان، کهلیلویه و بویر احمد، و خوزستان گزارش شده است. این بیماری بیشتر در خزانه ها و باغهای مرکبات قدیمی که درختان آنها روی پایه پرتقال یا لیمو پیوند شده اند، خسارت وارد می سازد. بررسیهای اکبر پور و بنی هاشمی نشان دادند که در جهرم ۱۰ درصد خاکهای خزانه های مرکبات به بیمارگرهای مومن مركبات آلوده هستند و حداقل خسارت این بیماری در باغهای مرکبات ۵ درصد تعداد درختان است نشانه های بیماری علایم بیماری انگومک مركبات بیشتر روی طوقه و تنه، ریشه و گاهی میوه و برگ […]

بیماری گیاهچه میری مرکبات و مبارزه با آن

بیماری گیاهچه میری مرکبات و مبارزه با آن

بیماری گیاهچه میری در بیشتر خزانه های بذری مرکبات در شمال و جنوب کشور شیوع دارد و زیان آن زیاد است. آلودگی در خزانههای بذری نارنج در دزفول تا ۴۰ درصد هم گزارش شده است نشانه های بیماری نشانه های تیپ گیاهچه میری در سطح خاک روی طوقه گیاهچه ها (دان نهالها) پدیدار می شوند. بافتهای جوان و حساس طوقه گیاهچه ها در سطح خاک فاسد، قهوه ای رنگ شده، گیاهچهها خشک می شوند. اگر گیاهچه میری بر اثر Rhizoctonia solani باشد ریشه های گیاهچه های بیمار نیز دچار پوسیدگی می شوند. بیمارگرهای گیاهچه میری می توانند موجب پوسیدگی یا فساد جوانه های بذر پیش از سبز شدن هم بشوند که در این حالت درصدی از بذرهای کاشته شده در […]

شناسایی بیماری موزاییک انجیر و مبارزه با آن

شناسایی بیماری موزاییک انجیر و مبارزه با آن

موزاییک انجیر در ورامین به شدت شایع است. این بیماری از یزد، گرگان، مازندران و گیلان هم گزارش شده است. موزائیک انجیر در بیشتر کشورهای سواحل دریای مدیترانه و آمریکا نیز شیوع دارد و دارای اهمیت اقتصادی است (منوچهری، ۱۳۴۷). نشانه های بیماری نشانه های موزاییک انجیر در برگ و میوه ظاهر می شوند. در برگ، لکه های موزائیکی به رنگ سبز کم رنگ تا زرد و کاملا متمایز با رنگ سبز طبیعی برگهای انجیر پدیدار می شوند. حواشی لکه های زرد، به تدریج کم رنگ تر شده، در رنگ سبز تیره بافت سالم برگ تداخل پیدا می کنند. لکه های موزائیکی ممکن است به طور منظم و متفرق سطح برگ را بپوشانند یا به شکل لکه های نامنظم به […]

شناسایی بیماری شانكر فوموپسیسی انجير و مبارزه با آن

شناسایی بیماری شانكر فوموپسیسی انجير و مبارزه با آن

شانكر فوموپسیسی انجير که به آن شانکر انجیر هم گفته می شود در انجیرستانهای دیم کشور به خصوص در شهرهای استهبان، جهرم، کازرون و فیروز آباد استان فارس (فقيه، ۱۳۸۰) و منطقة راویز رفسنجان به شدت شیوع دارد و باعث خشک شدن بسیاری از شاخه ها و گاهی تمامی درخت انجیر می گردد. این بیماری در بسیاری از کشورهای انجیر خیز اروپا و نیز کالیفرنیای آمریکا نیز شیوع دارد. خسارت شانکر فوموپسیسی انجیر در باغهای فاریاب کمتر است. نشانه های بیماری بیماری به تنه درخت انجیر و شاخه های چندساله و قطور حمله می کند. در آغاز وقوع عفونت، نشانه ها خیلی واضح نیستند، زیرا شروع آلودگی فقط با اندکی تغییر رنگ پوست همراه است. بعد از گذشت چند سال […]

شناسایی بیماری ترشیدگی میوه انجیر و مبارزه با آن

شناسایی بیماری ترشیدگی میوه انجیر و مبارزه با آن

ترشیدگی میوه انجير در ایران نعیم و اخیانی (۱۳۶۲) نخستین بار شیوع این بیماری را در باغهای انجیر کاشان گزارش کردند. ترشیدگی میوه انجیر که «تخمیر گوشت میوه انجیر» هم نامیده می شود، در بیشتر مناطق انجیر کاری ایران از جمله یزد و استهبان و دیگر کشورهای میوه خیز جهان شیوع دارد و در انواع انجیر دیده میشود. نشانه های بیماری نشانه های این بیماری هنگام رسیدن میوه و باز شدن منفذ آن ظاهر می شوند. در این هنگام ابتدا گوشت (پالپ) داخل میوه به رنگ صورتی در می آید، پس از آن لهیده می شود و سپس ممکن است شیرابه غليظی به رنگ صورتی یا زرد از منفذ میوه به خارج جریان پیدا می کند. در این مرحله حبابهای […]

بیماری پوسیدگی میوه انار و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی میوه انار و مبارزه با آن

پوسیدگی میوه انار، این بیماری در بیشتر باغهای انار کشور شیوع دارد. در اواخر فصل رویش در میوه های روی درخت و بیشتر موارد، پس از برداشت میوه و نگهداری آن در سردخانه یا انبار بروز می کند. نشانه های بیماری قارچهای مولد پوسیدگی میوه انار پس از ورود به داخل میوه، به سرعت رشد و نمو می کنند و زیاد می شوند. در این حالت گوشت دانه های انار نرم و لهیده می شود و به رنگهای سیاه، آبی، خاکستری یا مخلوطی از این رنگها در می آید. چنانچه عوامل بیماریزا از راه سوراخهای ایجاد شده در گلوگاه ميوه وارد شده باشند، معمولا نشانه ای از پوسیدگی در پوست میوه ظاهر نمی گردد. اگر ورود قارچهای بیماریزا به داخل […]

بیماری سفیدک پودری میوه به و مبارزه با آن

بیماری سفیدک پودری میوه به و مبارزه با آن

در ایران سفیدک پودری «به» چندان شیوع ندارد و انتشار و خسارت آن به مراتب از سفیدک پودری سیب کمتر است. خبیری (۱۳۴۳) می نویسد: «نشانه های این بیماری روی شاخه های به همان منظره و علایم شاخه های سیب آلوده به سفیدک پودری سیب را دارند. میوه «به» به ندرت مورد حمله بیماری قرار می گیرد. میوه های مورد حمله بیماری، در نتیجه رشد میسلیوم ها بدشکل و پوست نواحی آلوده چوب پنبه ای می شوند و به رنگ خاکستری در می آیند.» میسلیوم سفیدک پودری روی برگ «به» معمولا حالت ورقه ای (پلاک) دارد. عامل بیماری قارچ عامل سفیدک پودری «به» در گرگان (Phyllactinia mali syn : Phyllactinia mespili و در آذربایجان، بروجرد، ملایر، مشهد و نیشابور Podosphaera clandestina  […]

بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه به و مبارزه با آن

بیماری پوسیدگی قهوه ای میوه به و مبارزه با آن

پوسیدگی قهوه ای «به» از گیلان گزارش و عامل آن Monilia fructigena نام برده شده است. این بیماری بیشتر در مناطق مرطوب و پرباران شایع است و غالبا به میوه های رسیده – مخصوصا به میوه هایی که مورد حمله کرم به قرار گرفته اند و یا به هر علتی زخمی شده باشند- حمله می کند. عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای در باغهایی که در کاشت و داشت آنها نکات علمی و فنی رعایت می شود و در جلگه ها واقع شده اند دیده نمی شود و خسارت آن قابل توجه نیست. همان طور که قبلا گفته شد شکل جنسی این قارچ یعنی Monilinia fructigental در ایران روی درختان میوه دانه دار هنوز گزارش نشده است. میوه های عفونی که […]

1 2 3 4 5 6 54