Abiotic decomposition

Abiotic decomposition

تجزیه غیر زیستی

نوعی فرآیند تجزیه موادآلی که در آن نیازی به حضور موجودات زنده نمی باشد

 

One can differentiate abiotic from biotic decomposition(biodegradation). The former means “degradation of a substance by chemical or physical processes, e.g., hydrolysis. The latter means “the metabolic breakdown of materials into simpler components by living organisms”, typically by microorganisms.

دسته بندی ها:

دانشجوی رشته گیاه پزشکی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

کانال تلگرام
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *