Abiotic stress

Abiotic stress

تنش غیرزنده

وقوع شرایط نامطلوب برای بروز کارکردهای یک موجود زنده و ازجمله گیاه توسط عوامل غیرزنده. مثل تنش های دمایی، تنش عناصر غذایی و نظایر آن.

دسته بندی ها:

دانشجوی رشته گیاه پزشکی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،

کانال تلگرام
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *