ads
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

علف‌کش تماسي بنتازون

علف‌کش تماسي بنتازون

نام انگلیسی :Bentazon

فرمول شیمیایی : C10H12N2O3S

علف‌کش تماسي، انتخابي از گروه بنزوتيوديازينون
فرمولاسیون:
بازاگران Basagran w/v %48 SL
تاریخ ثبت: سال 1356

ویژگی‌های خاص:

نحوه اثر: بنتازون علف کشي است تماسي و انتخابي كه عمدتاً از طريق برگ جذب مي شود و بصورت پس از رويش (Post emergence) بر روي علفهاي هرز سبز شده موثر بوده و تاثيري بر روي علفهاي هرزي که پس از سمپاشي سبز شوند ندارد. نحوه عمل اين سم بدين صورت است که بعد از سمپاشي از طريق برگ، ساقه و ريشه جذب شده و طي مدت 7 تا 10 روز ( با توجه به دما، رطوبت نسبي محيط، سن علفهاي هرز، لطافت و شادابي آنها) با مختل نمودن انتقال الکترون در فتوسنتز و مهار سنتز کلروفيل II باعث مرگ علفهاي هرز مي گردد. از علائم تاثير اين علف کش بروز تغييرات مورفولوژيکي مانند سفيد شدن و زرد شدن برگها مي باشد.
نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب بنتازون به دو شكل: از طريق برگ‌ها با انتقال بسيار ناچيز در گياه، جذب از طريق ريشه و انتقال آن توسط آوندهاي چوب
علائم تأثير در گياه: كلروز و نكروزه شدن برگ‌ها. اثر اين علف‌كش معمولا بعد از يك تا دو هفته ظاهر مي‌شود.
ماندگاري درخاك(نيمه عمر علف‌كش): اين علف‌كش به وسيله ميكروب‌های خاك تجزيه شده و ظرف 6 هفته به ميزان غير قابل شناسايي مي‌رسد.
موارد مصرف در ايران:
علف‌هاي هرز پهن‌برگ و همچنين اويارسلام در مزارع لوبيا، باقلا، سويا2 تا 5/2 لیتر در هکتار بعد از 2 تا 3 برگی، برنج3 تا 5 لیتر در هکتار در مرحله 5 تا 7 برگی،یونجه و شبدر 5/2 تا 3 لیتر در هکتار
موارد مصرف در ساير کشورها:
علف‌هاي هرز يکساله دولپه در مزارع باقلاي بهاره و زمستانه، کتان، لوبيا سفيد، نخودفرنگي، سيب زميني، لوبياي رونده، انواع پياز خوراکي، تره فرنگي، پياز سالادي، لوبياي پاکوتاه فرانسوي، نرگس، شمعداني، هويج فرنگي، تره فرنگي


راهنماي مصرف:
•برنج 3 تا 5 ليتر در هکتار در مرحله 5 تا 7 برگي، سويا 2 تا 5/2 ليتر در هکتار بعد از 2 تا 3 برگي، يونجه و شبدر 5/2 تا 3 ليتر در هکتار ، لوبيا 2 تا 3 ليتر در هکتار و باقلا5/1 تا 2 ليتر در هکتار
•وقتي علف‌هاي هرز به صورت متراكم رشد مي‌کنند و کمتر از 5 سانتي متر طول يا عرض دارند، تنها در صورت پوشش کامل سم‌پاشي بهترين نتيجه را دارد.
•بنتازون در اختلاط با ساير علف‌کش‌ها نيز كاربرد دارد.
•در برخي موارد جهت افزايش درجه تأثير همراه مواد روغني (به عنوان افزودني) استفاده مي‌شود.
•دوز پيشنهادي براي همه محصولات توصيه شده مي‌تواند به دو بخش تقسيم شود( به جز نخود فرنگي) و معمولاً نتيجه خوبي براي کنترل علف‌هاي هرز دارد.
•براي مبارزه با پهن‌برگ‌هایي مانند تربچه وحشي، توق و گاو پنبه به كار مي‌رود.
•بنتازون يك پهن‌برگ كش است. تنها در لوبياي چشم بلبلي در كنترل اويارسلام نيز مؤثر است.
•وقوع بارندگي 4 تا 8 ساعت بعد از سم‌پاشي، ممکن است باعث کاهش تأثير علف‌کش شود. علف‌هاي هرز در موقع سم‌پاشي بايد 3 تا 5 برگي باشند.
•سم‌پاشي در مراحل اوليه رشد علف‌هاي هرز انجام گيرد.
•بنتازون با برخي از گراس کش‌های انتخابي نيز قابل اختلاط است.
•اين علف‌كش نبايد در درجه حرارات بالاي 21 درجه سانتي گراد مصرف شود. درصورت ضرورت، سم‌پاشي تا بعد از ظهر به تاخير افتد.
•کاربرد بنتازون روي نخود ايراني فقط با دوز حداکثر 1 ليتر در هکتار عليه پهن‌برگ‌های کاملاً حساس نظير خردل وحشي و شلمبيک توصيه مي‌شود.
•درصورت تشنگي گياه، حتي با وجود شبنم روي آن و يا احتمال بارندگي و يخبندان مصرف نکنيد.
•ممکن است بعضي ارقام و يا كاربرد آن در بعضي مراحل رويشي اثر منفي روي گياه زراعي داشته باشد. در نقاطي که سابقه مصرف ندارد، قبل از مصرف گسترده ابتدا در سطوح بسيار محدود آزمايش‌های منطقه اي انجام گيرد.
•کاربرد اين علف‌کش در دوزهای پایین در مراحل رشد رويشی علف‌های هرز توصيه مي‌شود. ذرت در مراحل مختلف رشد سازگاري مناسبي نسبت به بنتازون دارد. کاربرد آن خصوصاً موقعي اهميت دارد که به علت رشد ذرت و سورگوم امکان کاربرد توفوردي وجود نداشته باشد. مقادير بيشتر براي کنترل علف‌هاي هرز نيمه حساس نظير تاج خروس و تاجريزي مي‌باشد.
•در سويا بعد از ظهور دو برگ اصلي اين گياه و موقعي که علف‌هاي هرز پهن‌برگ در مراحل 4-2 برگي باشند، مصرف کنيد. زراعت سويا در اثر بعضي عوامل ناشناخته يا موردي که قبلاً در آن علف‌کش‌هایي مانند متريبوزين به صورت پيش کشتي يا پيش رويشي مصرف شده باشد ممکن است در مقابل کاربرد بنتازون دچار عوارض گياه‌سوزي شود.
•از کاربرد اين علف‌کش در ساعات گرم روز خودداري شود. بعضي ارقام ممکن است حساسيت بيشتري نشان دهند. تأثير آن روي بعضي پهن‌برگ‌ها نظير تاج خروس و تاجريزي ضعيف مي‌باشد.
•سم‌پاشي را در مراحل اوليه رشد انجام دهيد.اين سم‌پاشي در مورد شبدر برسيم نيز قابل اجراست.
•بسته به نوع محصول گياهي و نوع فرمولاسیون: علف‌کش، دفعات سم‌پاشي متغير است.
•در مزارعي که تحت تأثير بحرآن‌هاي خشکي، غرقاب، يخ زدگي و يا ساير موارد مي‌باشند، توصيه نمي‌شود.
•حشره‌کش‌ها را تا 7 روز بعد از تيمار با بنتازون بکار نبريد.
•كاربرد اين علف‌كش در7 روز بعد از استفاده از علف‌کشهاي پس رويشي گرامينه و يا 14 روز بعد از تيمار با ساير علف‌کش‌ها توصيه نمي‌شود.
•در زمانی که وقوع بارندگی و يا يخبندان و سرماي بي موقع پيش بيني مي‌شود، انجام عمليات سم‌پاشي توصيه نمي‌شود. علاوه بر اين، بنتازون نبايد در شرایط خشک مورد استفاده قرار گیرد.
•این علف‌کش ممکن است روي واريته‌های بخصوصی از محصولات اصلي توصيه شود.
•بهترين نتيجه روي گل نرگس در صورت كاربرد علف‌كش‌هاي پيش رويشي به دست مي‌آيد.
•آخرين سم‌پاشي در سیب زمینی و لوبیای بهاره زمانی است که ارتفاع این گیاهان کمتر از 15 سانتي متر(مرحله 6 تا 7 برگی) باشد، این عملیات در در لوبياي فرانسوي و سفيد، سويا و باقلاي زمستانه و كتان باید قبل از ظهور جوانه‌های گل انجام شود.

احتیاط‌های لازم:
•از فرار علف‌كش بر روي محصولات لوبيا، خيار عدس، خردل، كلزا، چغندرقند و آفتابگردان جلوگيري كنيد.
•كاربرد اين علف‌كش و يا فرار آن بر روي سويا، لوبيا و بادام زميني موجب برگ سوختگي در اين گياهان مي‌شود. در هر حال پتانسيل توليد گياه كاهش نمي‌يابد.
•در آغاز گل دهي گل نرگس نبايد اين علف‌كش را بكار برد.

ملاحظات زيست محيطي:
•ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50):2063 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پستانداران، 1140 تا 5000 ميلي‌گرم بر كيلوگرم براي پرندگان و بيشتر از 100 ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها
•علوفه تيمار شده با اين علف‌كش را به مصرف دام نرسانيد.

 

موارد توصیه بنتازون در محصولات کشاورزی

محصول

مقدار مصرف

زمان مبارزه

حبوبات (لوبيا، سويا و نخود فرنگی)

2-2/5 ليتر در هکتار

پس از 3-2 برگه شدن سويا و لوبیا و سبز شدن علفهاي هرز

از مصرف این علف کش پس از ظهور جوانه های گل در لوبیا خودداری نمائید.

شبدر

2/5-3 ليتر در هکتار

پس از سبز شدن و تشکيل 3 برگ حقيقي شبدر

يونجه

2/5-3 ليتر در هکتار

پس از تشکيل 3برگ حقيقي در يونجه يکساله

و در يونجه چند ساله هنگاميکه ارتفاع يونجه حداقل 5 تا 10 سانتيمتر باشد

برنج

3-5 ليتر در هکتار

در مرحله 5 تا 7 برگي شدن برنج (در خزانه و در زمين اصلي)

زمانيکه علفهاي هرز 5-3 برگي باشند.

گندم و جو

3-4 ليتر در هکتار

پس از تشکيل برگ دوم تا آغاز ساقه رفتن

ذرت

2-4 ليتر در هکتار

پس از تشکيل برگ دوم در تمام مراحل رشدي ذرت

بادام زميني

1/5-3 ليتر در هکتار

پس از سبز شدن بادام زميني و در مرحله 6-2 برگی علفهاي هرز

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Be sure to read the following:

0