ads
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

معرفی بیماری های مهم روی برگ با تصاویر

علائم بیماری در گیاهان یکی از راه های شناخت عامل بیماری است ولی تشخیص درست عامل بیماری منوط به کارهای آزمایشگاهی می باشد و هیچ کس نمیتواند به طور دقیق و تنها با چشم اقدام به شناسایی کنند.

– زنگ گل سرخ Rose Rust

 

دسته هاي هاگ که به رنگ نارنجي کمرنگ هستند در سطوح برگها قابل مشاهده هستند و در کنار آنها لکه هاي سياه مايل به قهوه اي که هاگهايي هستند که زمستان گذشته را سپري کردند. پيشرفت اين بيماري سبب ريزش زود هنگام برگها مي شود. بافت بين لکه ها معمولاً سبز باقي مي ماند و ريزش زود هنگام برگها سبب کاهش توان گياه مي شود : عامل بيماري قارچي است و اين قارچ به محيط مرطوب براي رشد و پخش کردن اسپورهاي خود نياز دارد.

راههاي مقابله 1) آبدهي با فواصل بيشتر و جلوگيري کردن از خيس شدن شاخ و برگها و اسپري کردن قارچ کشهايي از جمله myclobutanil يا mancozeb است. توصیه می شود از قارچ کش در صورت امکان استفاده نشود.

 

– Pear Leaf Blister Mite

شاخ و برگ درخت به زرد مايل به سبز و يا صورتي مي زند. قطعات و قسمتهايي از گياه که به حالت تاول برآمده است بعداً در طي زمان سياه رنگ مي شود. تاول ها بيشتر در دو طرف رگبرگ اصلي برگها ظاهر مي شوند. توان درخت کاهش پيدا کرده و اين در ميوه دهي تأثير منفي مي گذارد. در درختان جوانتر بايد برگها و شاخه هاي آلوده را جدا کرد.

 

– Hemispherical scale

برآمدگيهايي محدب که به رنگ قهوه اي مايل به سياه هستند و به صورت ستوني در دو طرف رگبرگ اصلي گياه قرار دارند. در اين شل نوعي از سرخس را نشان مي دهد. اين عوامل بيماري زا هم در برگها و هم در ساقه مشاهده مي شوند. اين حشرات در محل عبور شيره گياهي مستقر شده و شبيه لکه دوده هستند. عموماً در گياهان گلخانه اي مشاهده مي شوند و در تمام طول سال امکان ظهور آنها وجود دارد. اين آفت از شيره گياهي تغذيه مي کند. اسپري کردن مالاتيون و حشره کشهاي صابوني مفيد است.

– گال کرمي نارون قرمز Elm Gall mite

قسمتهاي متورم و سبزرنگ که در زير ميکروسکوپ حاوي کرم هستند در سطح فوقاني برگهاي نارون قرمز رشد مي کنند. تقريباً تمامي برگها تحت تأثير اي بيماري قرار مي گيرد، اما توان درخت معمولاً زياد کاهش نمي يابد. براي مقابله مي توان از اسپري کردن مالاتيون و يا primiphos – methyl استفاده کرد.

 

– زنگ توت فرنگي : Leek Rust

جوش هايي به رنگ نارنجي کمرنگ و تخم مرغي شکل در سطح برگها ظاهر مي شوند. اين بيماري در برگهايي که در سطوح خارجي تر درخت قرار دارند آثار منفي بيشتري دارند. برگها به احتمال زياد زرد شده و مي ريزند و يا کاغذي شده و به رنگ قهوه اي در مي آيند. زمان ظهور اين عامل بيماري زا اواخر تابستان تا اواسط پاييز است. عامل بيماري قارچي است و در شرايطي که هوا دم دار است و يا مرطوب قادر به رشد و فعاليت است.

راههاي مقابله : 1) نابودي برگ و شاخه هاي آلوده به عامل بيماري 2) عدم کاشت در زمينهايي که گياهان بيمار در آن وجود دارند و يا قبلاً وجود داشتند 3) استفاده کمتر از کود نيتروژنه (زيرا سبب رشد زياد و نرم و آبکي شدن بافت گياه مي شود ) و استفاده از سولفات پتاس به ميزان 20-15 mg در متر مربع 4) استفاده از گونه هاي توت فرنگي مقاوم به اين بيماري

 

– زنگ ختمي درختي Hollyhock Rust

جوشهاي برآمده در سطح تحتاني برگها ظاهر مي شود در اينجا بر روي برگ ختمي در عکس نشان داده شده است که با گذشت زمان به رنگ قهوه اي براق تغيير رنگ مي دهد و در سطح فوقاني برگ لکه هاي زرد يا نارنجي ايجاد مي شود. برگها ممکن است ضايع شوند و يا ممکن است سطح فوقاني زمين قرار دارند (شاخ و برگ و ساقه) خشک شود ولي ريشه زنده مي ماند ( die back) عامل بيماري قارچي است که در هواي مرطوب و دم دار قادر به فعاليت است. قارچ عامل بيماري ، زمستان را در قسمتهاي زخم شاخ و برگ گياهان طي مي کند. راه مقابله با آن از بين بردن شاخ و برگهاي بيمار است و سم پاشي به وسيله قارچ کش ها در دوره هاي زماني مشخص است. مي توان از قارچ کش هايي مثل moncozeb و penconazole مي توان استفاده کرد.

 

– Acer Gall mite

تعداد زيادي گالهاي کوچک گرد و مايل به قرمزو يا زرد مايل به سبز در سطوح فوقاني برگها ظاهر مي شود و يا نمدهاي پرمانندي درسطح زيرين برگها ايجاد مي شود. هجوم سنگين اين عوامل بيماري و آفت باعث تغيير شکل گياه از حالت طبيعي مي شود. کرمهاي کوچکي که شيره گياه را مي خورند و ماده اي شيميايي از خود ترشح مي کنند که سبب تغيير شکل و رشد گياه از حالت طبيعي مي شود. نياز به مبارزه خاصي ندارد. زيرا اين گالها براي گياه زياد صدمه به بار نمي آورد و گياه مي تواند با وجود آنها به حيات خود ادامه دهد. زمان ظهور اين عوامل بيماريزا و آفت ها در اواخر بهار تا پاييز است.

– (OAK Gall wasp (spangle gall

صفحات گرد و پهن که حاوي نوزاد حشره است و در سطوح فوقاني برگها ظاهر مي شوند. در ابتدا مايل به قرمز است ولي در حالت بلوغ به زرد مايل به قهوه اي تغيير رنگ مي دهد. هيچ نوع کنترلي ضروري نمي باشد. زيرا هيچ نوع گالي نمي تواند بر رشد درخت بلوط تأثير منفي بگذارد.

 

– (OAK Gall wasp (Silk Button Galls

Galls of the Silk Button Gall Wasp {Neuroterus numismalis} on the underside of a fallen oak leaf. A single wasp will emerge from each gall. Neuroterus numismalis has two generations per year, the first sexual and the second agamic. These ‘silk buttons’ are caused by the agamic generation whilst the sexual generation gives rise to a different form of gall known as ‘blister galls’. Peak District National Park, Derbyshire, UK. November.

صفحات طلايي مايل به قهوه اي که در مرکزشان فرورفتگي وجود دارد. اين صفحات در سطح تحتاني برگها ظاهر مي شود. هر صفحه شامل يک نوزاد حشره است که بعداً تبديل به گال زنبوري مي شود.

 

– Willow Bean Gall sawflies

برآمدگي هايي به اندازه لوبيا که قرمز يا زرد مايل به سبز هستند در روي برگ ها ظاهر مي شوند. هر گال شامل کرم کوچکي است که حالت لاروي دارد. Sowfly: گروهي از نيم بالان که جنس مؤنث آنها اندامي اره مانند دارد که با آن مي تواند برگ و ساقه درختان را اره کرده و درآن تخم گذاري کند) اين گالها اثر منفي بر روي رشد بيد ندارند. اين حشرات دو نسل شان در بين اواخر بهار تا اوايل پاييز زندگي مي کند و مي ميرد.

– لکه برگي توت فرنگي : strawberry leaf spot

لکه هاي قرمز مايل به ارغواني در روي برگها ظاهر مي شود که مرکزشان خاکستري رنگ است. روي لکه ها هاگهاي قارچ را مي توان مشاهده کرد لکه ها به يکديگر مي پيوندند و فضاي بيشتري از برگ را آلوده مي کنند. اين لکه ها ممکن است بر روي گلها و دمبرگها نيز ايجاد شوند و سبب ايجاد اثرات منفي زياد در توان و قدرت گياه مي شوند عامل بيماري قارچي است که مي تواند زمستان را در خاک سپري کند و در بهار فعاليت خود را آغاز کند، راه مقابله تنها از بين بردن گياهان و برگهايي است که تحت تأثير عامل بيماري قرار گرفته اند.

–  Holly leaf miner درخت راج از جنس Ilex

خالهاي زرد مايل به ارغواني که نامنظم هستند در سطح برگها ظاهر شده که ممکن است سبب ايجاد خطوطي مانند تونل در برگ شوند .

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

 1. حسین زاده گفته؛
  04:14 2018/05/10

  فوق العاده بود
  ممنون مهندس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Be sure to read the following:

0