ads
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه

فلسفه ارگانیک یک فلسفه درست و پاک است. یک محصول ارگانیک اگر در حد یک ادعا نباشد و یک دروغ تبلیغاتی را یدک نکشد و موضوع سوء استفاده نباشد، درحقیقت محصولی است که یک انسان خردمند می خواهد مصرف کند چرا که نه تنها عاری از سموم است، بلکه با در نظر گرفتن اصول انسانی، تهیه و عرضه شده و برای انسان و محیط زیست مفید نیز می باشد. یک محصول ارگانیک می تواند گیاهی و یا طبیعی باشد ولی گیاه باید در خاکی رشد کرده باشد که از سال ها قبل سموم و کودهای شیمیایی در آن راه نیافته باشند. بذر گیاه نیز باید از محصولات ارگانیک گرفته شده باشد که در کاشت و داشت و برداشت و فراوری و حمل و نقل و تولید و بسته بندی آن از هیچ ماده یا افزودنی مضری استفاده نشده باشد، کشاورز و کشاورزی مورد استثمار واقع نشده باشد، کارخانه اش محیط زیست را آلوده نکرده و مواد زاید درآن بازیافت شده و به سلامتی و حقوق و بهزیستی و کارمندان نیز توجه شده است. مواد اولیه که محصولات دامی هستند هم از مزارع ارگانیک گرفته شده اند و هم دام دسترسی به فضاهای آزاد ارگانیک و برای ابراز رفتارهای طبیعی خود د محصولات ارگانیک می توانند خوراکی، آرپوشاک لوازم تزئینی و … باشد. البته باید بسیار آگاه بود که تایید درستی و صداقت یک محصول ارگانیک تنها و تنها با داشتن یک مهر(نشان)، براساس استاندارد معتبر ارگانیک، قابل پذیرش و اعتماد است.

ممکن است این سوال پیش آید که چرا کمپانی های معروف دنیا محصولات و لوازم آرایش و مراقبت از پوست شیمیایی تولید می کنند؟

جواب در میزان سودی است که کمپانی ها می برند. تولید یک محصول ارگانیک سخت است، گران تمام می شود و ماندگاری آن به خاطر نداشتن نگهدارنده شیمیایی به یک سوم و یا یک پنجم محصولات شیمیایی می رسد. کمپانی ها هم از ناآگاهی مردم به این موضوعات استفاده می کنند و بمب های شیمیایی شان را با تبلیغ، توصیه و تجویز به مردم می فروشند و سودهای کلانی را هم به دست می آورند.

0