تمام مطالب دسته بندی: تیره های گیاهی
معرفی تیره ی کتان – Linaceae

معرفی تیره ی کتان – Linaceae

معرفی تیره ی کتان – Linaceae  – نام انگلیسی آن Flax family است گیاهانی علفی ، درختچه ای ، یکساله ، چندساله ، برگ ها منفرد ، متناوب و یا متقابل ، گل ها منظم ، آبی و قرمز زنگ ۵قسمتی ؛ پرچم ها ۱۰تایی ، دو ردیفه ، میوه از نوع کپسول و یا فندقه می باشد  Linum از جنس مهم این تیره است  مهم ترین گونه های این جنس عبارتند از :   کتان گل آبی Linum usitatissimum L به نام انگلیسی Fiber Flax گیاهی علفی ، یکساله با ساقه ترد و شکننده ، برگ ها متناوب ، باریک و کشیده ، گل ها آبی رنگ ، در انتهای ساقه ها ظاهر می شود ، میوه کپسول با […]

معرفی تیره ی ترشک شبدری – Oxalidaceae

معرفی تیره ی ترشک شبدری – Oxalidaceae

معرفی تیره ی ترشک شبدری – Oxalidaceae – نام انگلیسی :Wood Sorrel family   گیاهانی علفی، برگ ها با دمبرگ دراز ، سه برگچه ای که درشب ها و نیز گرمای زیاد ظعر جمع و در روز باز می شود. گل ها منظم ۵گلبرگ ۵کاسبرگ ۱۰ پزرچم ، میوه کپسول  دراز و شاخی شکل است  oxalis تنها جنس این تیره در ایران است   ترشک شبدری . Oxalis corniculata L نام انگلیسی آن Creeping Oxalisاست گیاهی علفی ، چندساله به ارتفاع تا ۲۰ سانتی متر ، ساقه ها خزنده ، گسترده بروی زمین استولون دار ، ریشه غده ای ، برگ ها سه برگچه ای ، به رنگ سبز تا جگری ، ترش مزه ، و خوراکی . دمبرگ به […]

معرفی تیره ی دارواش (شیرینک ) Loranthaceae

معرفی تیره ی دارواش (شیرینک ) Loranthaceae

معرفی تیره ی دارواش (شیرینک ) Loranthaceae نام انگلیسی : Mistletoe Family گیاهانی بوته ای با انشعابات دوتایی ، کلروفیل دار و نیمه انگلی ، برگ ها ساده ، متناوب ،  چرمی و بدون گوشوارک ، میوه سته حاوی ماده چسبنده و شیرین ، دانه های لزج با چسبیدن به ساقه میزبان روییده و اندام مکنده ای به جای ریشه تولید می کند که به تدریج پوست را سوراخ کرده و با نفوذ به آوند های چوبی ، قادر به جذب آب و مواد معدنی از گیاه میزبان است . جنس های مهم این تیره عبارتند از : شیرینک ( چشم بلبلی ) Loranthus و دارواش (viscum) شیرینک  Lorantharus europaeus  با نام انگلیسی  Continental mistletoe شاخه ها شکننده ، برگ […]

معرفی تیره ی پای خرس – Acanthaceae

معرفی تیره ی پای خرس – Acanthaceae

معرفی تیره ی پای خرس – Acanthaceae خارسنبل : گیاه یکساله یا چندساله ، علفی یا بوته ای کوتاه ، به ارتفاع ۵ تا ۳۰ سانتی متر ، به رنگ سبز کلمی ، زیر و مژه دار با یقه سنبله بدون پایک و گاهی بیرون دهنده شاخه های کوتاه نسبتا ضخیم بالارونده ۱ تا ۳ سنبله ای ، برگ ها سخت شکننده و چرمی  ، قاعده ای سریعا ریزان  ، برگ های شاخه ای حائل سنبله ها مستطیلی یا سرنیزه ای خاردار دندانه دار ، سنبله های چهاروجهی مستطیلی چهاروجهی ، ستونی سکل ، برگه سخت سرنیزه ای پهن رگه دار شیار دار برگشته گسترده ، خاردار – نوک دار در دور طرف ۳ تا ۵ خاری . برگ ها […]

معرفی تیره ی شمشاد جنگلی – Buxaceae

معرفی تیره ی شمشاد جنگلی – Buxaceae

معرفی تیره ی شمشاد جنگلی – Buxaceae گیاهانی یک پایه ، درختچه ای ، بوته ای ; برگ های کامل ، همیشه سبز ، چرمی ، براق ، لبه صاف و بدون دندانه ، گل ها منظم ، تک جنس ،گل های نر با پرچم های  زرد رنگ ، گل ماده را احاطه کرده است ، دارای کاسبرگ ، فاقد گلبرگ ، تخمدان دو برچه ای ، میوه کپسول و با سه شکاف طولی باز می شود ،  تنها جنس این تیره در ایران Buxus است شمشاد خزری . Buxus hyrcana pojark که نام انگلیسی آن  Box tree است درختچه ای همیشه سبز (نام قدیم آن Sempervirens اشاده به برگ های بادوام  و همیشه سبز این گیاه دارد ) یک […]

معرفی تیره بید ( salicaceae )

معرفی تیره بید ( salicaceae )

معرفی تیره بید ( salicaceae ) گیاهانی درختی ، درخته ای ، دو پایه ، برگ ها ساده ، متناوب ، تخم مرغی یا سرنیزه ای ، گل ها به صورت تک جنس ، برهنه و مجتمع ، در سنبله های ایستاده و یا آویخته ( شاتون ) می باشند ، شاتون ها اغلب قبل از ظهور برگ ها پایدار شده و گل ها در برگه های کرک مانند قرار دارند ، گل های نر دارای دو پرچم در جنس بید و یا چند پرچم در جنس تبریزی بوده و گل های ماده دارای تخمدان فوقانی و میوه از نوع کپسول است . جنس های مهم این تیره عبارتند از : بید سفید salix  ، تبریزی populus    بید سفید […]