تمام مطالب دسته بندی: حشره کش
حشره‌كش تماسي دلتامترين (دسيس)

حشره‌كش تماسي دلتامترين (دسيس)

دلتامترين (دسيس) نام انگلیسی : deltamethrin حشره‌كش تماسي با پايداري زياد از گروه پايروتيروئيدها فرمولاسيون: ۱٫ دسيس Decis w/v % 5/2 EC ۲٫ دسيس Decis w/v % 5/2 Tb تاریخ ثبت: ۳۰/۱۱/۵۶ – ۱۴/۸/۸۰ كنترل سن گندم (ثبت اوليه موقت) تمديد لغايت ۸۵ ، ۱۰/۱۱/۸۴ ثبت موقت قرص دسيس به مدت ۳ سال براي كنترل سن گندم ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره کش عصبی ، اختلال در کانال های سدیم در طناب عصبی، با پايداري ۴-۳ هفته اي براي برگ خوارها و آفات مكنده موارد مصرف در ايران: مينوزلكه گرد درختان ميوه محلول‌پاشي به نسبت ۵ /۰ در هزار(۱) ؛ پروديناي چغندرقند ۱ ليتر در هكتار(۱)، پوره سن در گندم [محلول پاشي به نسبت ۳۰۰میلی لیتر در هكتار براي مبارزه و […]

حشره‌كش تماسي و گوارشي دی كلرووس (ددوپ)

حشره‌كش تماسي و گوارشي دی كلرووس (ددوپ)

دی كلرووس (ددوپ) نام انگلیسی : dichlorvos حشره‌كش تماسي، گوارشي، تدخيني و نفوذي از گروه فسفره آلي فرمولاسيون: ددوپ DDVP % 5 EC تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌کش عصبی،مهارکننده آنزیم کلین استرازدر سیستم عصبیمرکزی حشرات موارد مصرف در ايران: شته‌ها، تريپس، سفید بالک(عسلك) در سبزيجات ۲-۵/۰ در هزار(۱)؛ درختان ميوه ۱ تا ۲ در هزار(۱)، چايكاري و صيفي جات ۵/۰ تا ۱ در هزار(۱)، در سبزي كاري ۵/۱ تا ۲ درهزار(۱) ، در گلخانه‌ها براي هر ۱۰۰ مترمکعب مقدار هشت ميلي ليتر (۱). موارد مصرف در ساير كشورها: سوسك‌ها در مرغداري‌ها، مگس‌ها در مرغداري‌ها، مگس مينوز در سيزيجات برگي و سبزيجات گلخانه‌اي، تريپس در پياز سالادي، ‌فلفل، گوجه فرنگي گلخانه‌اي راهنماي مصرف: •از سم‌پاشي مستقيم مرغ‌ها خودداري شود […]

حشره‌كش تماسي درای سايد

حشره‌كش تماسي درای سايد

درای سايد نام انگلیسی : dryacide حشره‌كش تماسي از ترکيبات سيليس فرمولاسيون: ۱٫ دراي سايد Dryacide 80% P تاریخ ثبت: ۷/۸/۷۰ ثبت موقت سه سال و ۱۸/۴/۷۵ تمديد به مدت ۳ سال – تمديد لغايت ۸۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره کش فیزیکی،اين پودر در هنگام حركت حشرات درون محصولات ضدعفوني شده با خراش پوست بدن حشرات باعث مي‌شود حشره با از دست دادن آب بدن از بين برود. موارد مصرف در ايران: حشرات آفات انباری در گندم، سوسك چهارنقطه اي در حبوبات موارد مصرف در ساير كشورها: آفات انباري راهنماي مصرف: •بايد محصولات به طور يكنواخت و با رطوبت كمتر از ۱۲% به پودر آغشته شوند. •براي آلودگي متوسط ۱ کيلوگرم و براي آلودگي شديد ۲ کيلوگرم به ازاي هر […]

حشره‌كش و كنه‌كش تيومتون (اكاتين)

حشره‌كش و كنه‌كش تيومتون (اكاتين)

تيومتون (اكاتين) نام انگلیسی : thiometon حشره‌كش و كنه‌كش سيستميك از گروه فسفره آلي فرمولاسيون: ۱٫ اكاتين Ekatin w/v%25 EC تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره کش عصبی،مهار کننده آنزیم کلین استراز در سیستم عصبی حشرات موارد مصرف در ايران: تريپس، شته، سن سبز و سنك در پنبه، زنجرك سبز و زنجرك ناقل كرلي تاپ و شته در چغندر، شته در درختان ميوه سردسيري، شته‌ها و تريپس‌ها و ساير حشرات مكنده در سويا راهنماي مصرف: •محلول پاشي به ميزان ۱ تا ۵/۱ ليتر در هكتار توصيه مي‌شود •مهارکننده آنزیم كولين استراز در سیستم عصبی می باشد. ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران۱۳۶-۷۳ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۹۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي […]

حشره‌كش تماسی و گوارشی تياكلوپرايد (کاليپسو)

حشره‌كش تماسی و گوارشی تياكلوپرايد (کاليپسو)

تياكلوپرايد (کاليپسو) نام انگلیسی : thiacloprid حشره‌كش تماسي و گوارشي با خواص سيستميك از گروه نيكوتينوئيد فرمولاسيون: کاليپسو Calypso g/l 80 SC تاریخ ثبت: ۷/۱۰/۸۳ ثبت موقت به مدت ۳ سال براي كنترل بميزيا در مزارع پنبه، ۱۲/۱۰/۸۴ ثبت موقت به مدت سه سال براي كنترل سوسك برگ‌خوار سيب زميني، ۲۸/۹/۸۴ ثبت موقت به مدت ۳ سال براي كنترل كرم سيب، ۱۷/۲/۸۶ ثبت موقت به مدت سه سال براي كنترل پسيل پسته ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سيستم عصاب مركزي اثر مي گذارد. موارد مصرف در ايران: سفید بالک در مزارع پنبه [۲۵۰ – ۲۰۰ ميلي ليتر د رهكتار بسته به تراكم آفت]، سوسك برگ‌خوار در سيب زميني [۱۵۰- ۱۰۰ ميلي ليتر در هكتار]، كرم […]

حشره‌كش تماسی سيستميك تيامتوكسام (كرویزر )

حشره‌كش تماسی سيستميك تيامتوكسام (كرویزر )

تيامتوكسام (كرویزر ) نام انگلیسی : thiamethoxam حشره‌كش سيستميك، با اثر تماسي و گوارشي سريع از گروه نیکوتینوئید فرمولاسيون: ۱٫ كرویزر Cruiser %35 FS ۲٫ آكتارا Actara % 25 WG تاریخ ثبت: چغندر قند ۲/۹/۸۳ (‌ثبت موقت به مدت ۳ سال) تمديد لغايت ۸۶، سيب زميني ۱۱/۸/۸۳ (‌ثبت موقت به مدت ۳ سال) تمديد لغايت ۸۶، ذرت ۲۳/۳/۸۵ (‌ثبت موقت به مدت ۳ سال) (۱) ؛ پسته ۸/۳/۸۳ (ثبت موقت به مدت ۳ سال) تمديد لغايت ۸۶ (۲) ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌كش عصبی با تاثیر روی گیرندهای نیکوتینی استیل کولین در سیستم عصبی حشرات موارد مصرف در ايران: ناقلين بيماري ويروسي كرلي تاپ در چغندر قند ، سيب زميني ، ذرت [ضد عفوني بذر به ميزان ۲۰ ميلي ليتر براي […]

حشره‌كش تماسي و گوارشي تيوديكارب (لاروين)

حشره‌كش تماسي و گوارشي تيوديكارب (لاروين)

تيوديكارب (لاروين) نام انگلیسی : thiodicarb حشره‌كش تماسي و گوارشي و سیستمیک از گروه اگزايم کاربامات فرمولاسيون: ۱٫ لاروين Larvin 80% DF تاریخ ثبت: ۳/۱۲/۶۶ ثبت موقت ۵ سال،‌ ۱۷/۳/۷۲ تمديد به مدت ۳ سال، ‌۲۹/۲/۷۶ تمديد به مدت ۳ سال، ۱۴/۱۰/۷۷ عليه تريپس پنبه به مدت ۳ سال – تمديد لغايت ۸۶   ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: مهار کننده آنزیم کلین استرازدرسیستم عصبی حشرات هستند موارد مصرف در ايران: كرم غوزه در پنبه ۱ كيلوگرم در هكتار، تريپس در پنبه ۵ در هزار به روش ضدعفوني بذر، پروانه چوبخوار در پسته ۵/۱ در هزار موارد مصرف در ساير كشورها: شب پره‌ها و سخت بالپوشان و ناجوربالان و دوبالان در پنبه، سويا، ذرت، انگور، ميوه، سبزيجات و ديگر محصولات ۲۰۰ تا […]

حشره‌کش گوارشی تفلوبنزرون (دارتون)

حشره‌کش گوارشی تفلوبنزرون (دارتون)

تفلوبنزرون (دارتون) نام انگلیسی : teflubenzuron حشره‌کش گوارشي، مانع سنتز کيتين از گروه بنزوئيل اوره (IGR) فرمولاسيون: دارتون Dartone w/v %75/21 EC تاریخ ثبت: ۱۷/۷/۷۴ ثبت موقت اوليه- تمديد لغايت ۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: از حشره‌کش‌های گوارشي بوده و باعث اختلال در پوست اندازي شده و در نهايت سبب توقف تغذيه و مرگ مي گردد. موارد مصرف در ايران: پسيل در پسته۵/۲ در هزار موارد مصرف در ساير كشورها: برگ خوارها در گياهان زينتي، سفيد بالک در گياهان زينتي راهنماي مصرف: •با مشاهده اولين مرحله لاروي عمليات سم‌پاشي را انجام دهيد که مصادف است با اوج پرواز شب پره‌ها •حداقل فاصله از آخرين سم‌پاشي تا برداشت محصول ۲ – ۱ هفته •حداکثر ۳ نوبت سم‌پاشي در سال توصيه مي‌شود. •قبل […]

حشره‌كش تماسي و گوارشي تری كلرفن (ديپتركس)

حشره‌كش تماسي و گوارشي تری كلرفن (ديپتركس)

تری كلرفن (ديپتركس) نام انگلیسی : trichlorfon حشره‌كش تماسي و گوارشي از گروه فسفره آلي فرمولاسيون: ۱٫ w/v%50 EC ۲٫ %۸۰WP ۳٫ ديپتركس Dipterex %80SP ۴٫ %۹۶P تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ و ۲۳/۲/۵۸ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: حشره‌كش عصبی،مهارکننده انزیم كولين استراز موارد مصرف در ايران: سن‌های زيان آور در گندم و جو۲/۱ کیلو گرم درهکتار(۳)، مگس درخزانه برنج، كرم دانه خوار در آفتابگردان و سويا، مگس در پياز و خربزه، پروانه سفيد در كلم، كرم غوزه در سبزيجات و جاليز، كارادرينا وکرم غلاف خوار در نخود، پوستخوار در نارون ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم سم و ۵/۲ ليتر نفت و ۲۵۰ گرم صابون و ۱۰۰ ليتر آب موارد مصرف در ساير كشورها: دوبالان، بال‌پولک‌داران، ناجوربالان، جوربالان و سخت بالپوشان در کشاورزي، باغباني، […]

1 2 3 8