تمام مطالب دسته بندی: قارچ کش
قارچ کش مسی نوردکس (cobre nordox)

قارچ کش مسی نوردکس (cobre nordox)

قارچ کش مسی نوردکس (cobre nordox) Spain masso cobre nordox 75 WG ترکیبات عنصر میزان (%) توضیحات اکسید مس ۸۳/۹ CuO   ویژگی‌ها و توصیه‌ها دارای مس قابل جذب. عدم آزاد سازی کلر در خاک و حافظ محیط زیست. جهت مبارزه با بیماری‌های لکه موجی و سفیدک دروغی سیب‌زمینی. جهت حصول نتایح بهتر و سریع‌تر بهتر است با ترکیب الکسین به میزان ۱/۵ در هزار ترکیب شود. جهت مبارزه با بیماری‌های مختلف در گوجه فرنگی مانند: آنتراکنوز، شانکر باکتریایی، لکه باکتریایی، لکه برگی باکتریایی و سفیدک دروغی. جهت مبارزه با بیماری‌های مختلف در خیار، انواع کدو، طالبی، هندوانه و …مانند: لکه برگی، آلترناریایی، لکه زاویه ای برگ، آنتراکنوز، سفیدک دروغی و حقیقی. جهت مبارزه با بیماری‌های آتشک درختان میوه دانه‌دار، غربالی […]

قارچ‌كش حفاظتي دودين (ملپركس)

قارچ‌كش حفاظتي دودين (ملپركس)

دودين (ملپركس) نام انگلیسی :dodine قارچ‌كش حفاظتي با اندكي خاصيت معالجه کننده از گروه گوانیدین‌ها فرمولاسيون: ملپركس Melprex % 65 WP تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ نحوه اثر: خاصيت قارچ‌كشي دودين را به هسته گوانيدين در اين ترکيب نسبت مي‌دهند. گوانيدين مانند يک شوينده عمل کرده و به صورت غيراختصاصي ساختمان غشاء را بر هم مي‌زند. به اين ترتيب که بخش چربي دوست آن به بخش ليپيدي فسفوليپيد متصل شده و بخش قطبي آن به گروه فسفات فسفوليپيد در فاز آبي متصل مي‌شود. در نتيجه ساختار غشاء بهم خورده و همين مسئله موجب تغيير تراوايي غشاء، اختلال در جذب عناصر غذايي و جلوگيري از تنفس مي‌شود. موارد مصرف در ايران: لكه سياه در سيب موارد مصرف در ساير كشورها: دودين براي كنترل […]

قارچ‌كش سیستمیک تيوفانات متيل (توپسين ام)

قارچ‌كش سیستمیک تيوفانات متيل (توپسين ام)

تيوفانات متيل (توپسين ام) نام انگلیسی : thiophanate – methyl قارچ‌كش سیستمیک با اثر حفاظتي و معالج از گروه تیوفانات Thiophanate فرمولاسيون: توپسين ام Topsin M %70 WP تاریخ ثبت: ۲۳/۳/۵۰ نحوه اثر: جلوگيري از سنتز بتا توبولين موارد مصرف در ايران: پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه، پوسیدگی سفید ریشه و شانکر سیتوسپورایی موارد مصرف در ساير كشورها: تيوفانات متيل جهت كنترل طيف وسيعي از عوامل بيماري‌زاي قارچي شامل لكه‌چشمي و ساير بيماري‌هاي غلات، لكه سياه سيب و گلابي، پوسيدگي‌هاي ميوه سيب در اثر Monilia و Gloeosporium، موميايي درختان ميوه هسته‌دار Monilia spp، شانكرهاي قارچي درختان ميوه، سفيدك‌هاي پودري در درختان ميوه دانه‌دار، هسته‌دار، سبزيجات، جاليز، توت‌فرنگي، انگور، رز و غيره.  Botrytis و Sclerotinia spp در محصولات مختلف، لكه‌برگي‌هاي قارچي در چغندر، كلزا، كرفس […]

قارچ‌كش سیستمیک تيوفانات متيل + تيرام (همای كت)

قارچ‌كش سیستمیک تيوفانات متيل + تيرام (همای كت)

تيوفانات متيل + تيرام (همای كت) نام انگلیسی : thiophanate methyl + thiram قارچ‌كش سیستمیک با اثر پيشگيري كننده و درماني از گروه تيوفانات+ دي متيل دي‌تيوكاربامات فرمولاسيون: هماي‌كت (Homaycat) (تيرام ۳۰% + تيوفانات‌متيل ۵۰%) ۸۰%WP تاریخ ثبت: ۲۸/۸/۸۰ (‌ثبت موقت اوليه ) تمديد لغايت ۸۵ نحوه اثر: تيوفانات متيل با ممانعت از سنتز بتا توبولين و تيرام از طريق اختلال عمومي در متابوليسم سلولي اثر خود را اعمال مي‌كنند. موارد مصرف در ايران: پوسيدگي طوقه در برنج   راهنماي مصرف: •ضدعفوني بذر به نسبت ۳ در هزار •بذرها را بايد به مدت ۲۴ ساعت در محلول سمی خیسانده و سپس برای جوانه‌زنی در گرم‌خانه نگهداری نمود.

قارچ‌كش تماسی حفاظتی تيرام (پومارسول)

قارچ‌كش تماسی حفاظتی تيرام (پومارسول)

تيرام (پومارسول) نام انگلیسی : thiram قارچ‌كش تماسي با خاصيت حفاظتي از گروه دي‌تيوكاربامات‌ها فرمولاسيون: ۱٫ پومارسول Pomarsol % 80 WP ۲٫ پومارسول Pomarsol % 65 WP تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ نحوه اثر: اختلال عمومي در متابوليسم سلولي موارد مصرف در ايران: بيماري لكه سياه سيب و ساير بيماري‌هاي قارچي در درختان ميوه موارد مصرف در ساير كشورها: تيرام، قارچ‌كشي با دامنه اثر گسترده است که بيشتر براي ضدعفوني بذر به کار مي‌رود. اما علاوه بر اين تيرام را مي‌توان براي ضدعفوني خاک، سم‌پاشي اندام‌هاي هوايي و نيز به عنوان دورکننده Repellent به کار برد. اين قارچ‌كش براي كنترل بیماری‌های مختلفي از جمله در موارد ذيل كاربرد دارد: ضدعفوني بذر به منظور كنترل مرگ گياهچه در باقلا، علف‌هاي چمني، ذرت، لوبیا، کلزا، […]

قارچ‌كش سيستميك با اثر درماني تری دمورف (كاليكسين )

قارچ‌كش سيستميك با اثر درماني تری دمورف (كاليكسين )

تری دمورف (كاليكسين ) نام انگلیسی : tridemorph قارچ‌كش سيستميك با اثر درماني، ريشه‌كن كننده و حفاظتي از گروه مورفولاين‌ها فرمولاسيون: كاليكسين (Calixin) تاریخ ثبت: ۷/۶/۵۶ نحوه اثر: ترکیبات مورفولاین از بازدارنده‌های سنتز ارگوسترول محسوب می‌شوند، یکی از نقاط اثر این قارچ‌كش‌‌ها مهار آنزیم Sterol14 – reductase در مسير بيوسنتز ارگوسترول است. مورفولاين‌ها علاوه بر این، بازدارنده آنزیم دیگری در مسیر بیوسنتز ارگوسترول هستند. این آنزیم C-8 sterol isomerase است که در تشکیل یک پيوند دوگانه نقش دارد. موارد مصرف در ايران: سفیدک پودري در چغندر‌قند، کدويیان و سبزيجات موارد مصرف در ساير كشورها: تری‌دمورف اولین قارچ‌كش سیستمیک است که در سطح تجاری برای کنترل سفیدک‌هاي پودري استفاده شده است. این قارچ‌كش را می‌توان برای کنترل سفیدک پودري غلات، نخود، کدويیان، […]

قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتی تری سيكلازول (بيم)

قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتی تری سيكلازول (بيم)

تری سيكلازول (بيم) نام انگلیسی : tricyclazole قارچ‌كش سيستميك با اثر حفاظتي از گروه قارچ‌كش‌های ضد سنتز ملانین فرمولاسيون: ۱٫ بيم Beam % 75 WP تاریخ ثبت: ۴/۸/۶۶ ثبت موقت ۵ سال ۱۷/۳/۷۲ تمديد ثبت موقت ۵ سال ، ۲۶/۱۱/۷۷ تمديد به مدت ۵ سال. نحوه اثر: تری‌سیکلازول معروف‌ترین قارچ‌كشی است که با ممانعت از سنتز ملانین بیماری بلاست برنج را کنترل می‌کند؛ در مورد عامل بيماري بلاست برنج، وجود رنگدانه ملانین، نقشي اساسي در نفوذ بيمارگر برعهده دارد. ملانين، دیواره اپرسوریوم را تقویت می‌کند تا تحمل فشار بالای تورژسانس را داشته باشد. درنتيجه، امکان نفوذ مستقیم از طریق تولید میخ رخنه امکان پذیر می‌گردد. ممانعت از سنتز ملانین باعث می شود تا نفوذ عامل بیماری مختل شود. موارد مصرف در […]

قارچ‌كش سيستميك تری فلوميزول (تریفمین)

قارچ‌كش سيستميك تری فلوميزول (تریفمین)

نام انگلیسی : triflumizole تری فلوميزول (تریفمین) قارچ‌كش سيستميك با خاصيت حفاظتي و درماني از گروه ايميد‌آزول‌ها فرمولاسيون: ۱٫ تریفمین Trifmine % 15 EC تاریخ ثبت: ۱۰/۴/۸۱ ( تاريخ ثبت موقت اوليه ) – تمديد لغايت ۸۶ جهت كاربرد در شمال كشور نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول موارد مصرف در ايران: بيماري پوسيدگي طوقه برنج موارد مصرف در ساير كشورها: جهت ضدعفوني بذر و سم‌پاشي شاخ و برگ درختان ميوه، سبزيجات و غلات به منظور كنترل زنگ درختان ميوه دانه‌دار Gymnosporangium، لكه سياه سيب و گلابي، بيماري‌هاي ناشي از Fusarium، Fulvia، Monilinia، Tilletia، Ustilago وغيره. راهنماي مصرف: •ضدعفوني بذر برنج به نسبت ۳۳ ميلي‌ليتر براي هر يك‌صد كيلوگرم بذر. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 715 میلي‌گرم […]

قارچ‌كش سیستمیک تيابندازول + فلوتريافول (وینسیت پی)

قارچ‌كش سیستمیک تيابندازول + فلوتريافول (وینسیت پی)

تيابندازول + فلوتريافول (وینسیت پی) نام انگلیسی : flutriafol + thiabendazole قارچ‌كش سیستمیک با طیف اثر وسیع از گروه بنزیمیدازول + تري‌آزول فرمولاسيون: ۱٫ وینسیت پی Vincit P % 5 DS تاریخ ثبت: ۶/۳/۷۰ به مدت سه سال و ۱۸/۴/۷۵ تمديد به مدت ۳ سال – تمديد لغايت ۸۶ نحوه اثر: تيابندازول با ممانعت از سنتز بتاتوبولين و فلوتريافول از طريق جلوگيري از سنتز ارگوسترول اثر خود را اعمال مي‌كنند. موارد مصرف در ايران: سياهك پنهان و سياهك آشكارگندم وجو. راهنماي مصرف: ضدعفوني بذر به نسبت ۲ در هزار. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 1480 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، < 5000 میلی‌گرم بر کیلوگرم برای پرندگان، ۶۱ ميلي‌گرم بر ليتر براي ماهي‌ها، ۷۸ میلی‌گرم بر لیتر […]

1 2 3 6