تمام مطالب دسته بندی: موش کش
موش كش دی فتيالون (باراکی)

موش كش دی فتيالون (باراکی)

دی فتيالون (باراکی) نام انگلیسی : difethialone موش كش، از گروه آنالوگ كواگولانت كوماريني فرمولاسيون: باراكي Barakie ( Wax Block ) w/v%0025/0 WB باراكي Barakie (Plate bait ) w/v %0025/0 PB تاریخ ثبت: ۱۰/۱۰/۸۰ تمديد لغايت ۸۶ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: ضد انعقادخون موارد مصرف در ايران: موش ورامين و مغان [۲۰ گرم طعمه براي هر لانه]، موش‌های مقاوم به وارفارين [۵ گرم طعمه براي هر لانه] راهنماي مصرف: •برای مبارزه با موش ورامین و مغان به میزان ۲۰ گرم طعمه در هر لانه به کار می رود. ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50،EC50): LD50 براي پستانداران ۵/۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۲/۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها ۷۵- ۵۱ میکروگرم بر لیتر، EC50 براي دافنی ۴/۴ […]

موش کش سولفاكوئينوكسالين + كلروفاسينون (اكتوزين سي)

موش کش سولفاكوئينوكسالين + كلروفاسينون (اكتوزين سي)

سولفاكوئينوكسالين + كلروفاسينون نام انگلیسی : chlorophacinone + sulfaquinoxaline موش كش، از گروه آنتي كواگولانت فرمولاسيون: اكتوزين سي Actosin – C %19/0 + %006/0 B تاریخ ثبت: ۷/۱۰/۷۱ ثبت موقت سه سال – ۲۹/۲/۷۶ تمديد به مدت ۳ سال ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: موش كش ضد انعقاد خون موارد مصرف در ايران: موش‌های انباري و ورامين راهنماي مصرف: •طعمه آماده مصرف ملاحظات زيست محيطی: •ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 براي پستانداران ۱ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LD50 براي پرندگان ۲۰۴-۹۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم، LC50 براي ماهی‌ها ۶/۰- ۳/۰ میلی‌گرم بر لیتر، EC50 براي دافنی ۴/۰ میلی‌گرم بر لیتر

موش كش برومتالين با تأثير سريع

موش كش برومتالين با تأثير سريع

برومتالين نام انگلیسی : Bromethalin فرمول شیمیایی : C14H7Br3F3N3O4 موش كش حاد با تأثير سريع به صورت يك بار مصرف از گروه نروتوكسين فرمولاسيون: كاتلفار katelfar w/v %01/0 PB تاریخ ثبت: ۲/۱۱/۸۵ به مدت ۳ سال ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: از طريق اختلال در سيستم عصبي منجر به مرگ جونده مي‌گردد . موارد مصرف در ايران: جوندگان[۵/۳ گرم در هر لانه مركب] راهنماي مصرف: •توجه : از استفاده سم به صورت مستقيم در آب و فاضلاب‌ها خودداري شود . •مؤثر براي موش‌هایي كه به آنتي كواگولانت‌ها مقاوم شده اند . •تركيب توسط نور خورشيد تجزيه مي‌شود •بدليل تك دوز بودن ، مقدار كمي از سم براي مبارزه استفاده مي‌شود . ملاحظات زيست محيطی: • ميزان سميت( LD50، LC50 ،EC50): LD50 برای پستانداران۵-۲ […]

موش كش ضد انعقاد خون بروماديولون

موش كش ضد انعقاد خون بروماديولون

موش كش ضد انعقاد خون از گروه كومارين (آنتي کواگالانت)،سوپر وارفارین نام انگلیسی : bromadialone فرمول شیمیایی : C30H23BrO4 فرمولاسيون: لاني رت % ۰۰۵/۰ B تاریخ ثبت: ۷/۱۰/۷۱ ثبت موقت ۳ سال – ۲۹/۲/۷۶ تمديد ۳ سال – تمديد لغايت ۸۵ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: آنتي کواگولانت، تشکيل پروترومبين را متوقف کرده ومانع انعقاد خون شده و از طريق خونريزي داخلي سبب مرگ مي‌شود. موارد مصرف در ايران: موش ورامين و انباري موارد مصرف در ساير كشورها: موش، خرگوش‌ها در محوطه‌های باز و بسته راهنماي مصرف: •به صورت آماده مصرف (RTU) فرموله شده است. •در برنامه طعمه گذاري بايد طعمه در جايي گذاشته شود كه طعمه براي مدت طولاني براي آفت قابل تغذيه باشد. احتیاط‌های لازم: •اين آفت كش خاصيت توقف تغذيه […]