تمام مطالب دسته بندی: نماتد کش
نماتدكش و فوميگانت خاک دي كلروپروپن

نماتدكش و فوميگانت خاک دي كلروپروپن

دی كلروپروپن (تلون) نام انگلیسی : dichloropropene نماتدكش و فوميگانت خاک از گروه هيدروكربن‌های ‌هالوژن دار فرمولاسيون: تلون Telone 100% L تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ نحوه اثر: نماتدكش تدخيني از گروه هیدروکربن‌های هالوژنه. موارد مصرف در ايران: نماتدهاي ريشه گره‌اي در خاک موارد مصرف در ساير كشورها: نماتدهاي آزاد، نماتد طلايي سيب زميني، نماتدها ناقل ويروس در انواع توت فرنگي و تمشك، نماتدهاي ساقه و پياز در نرگس راهنماي مصرف: •دماي خاك قبل از تيمار آن بايد بالاي ۵ درجه ساني‌گراد بوده و رطوبت كافي بايد داشته باشد. شخم زدن زمين به عمق ۳۰ سانتي‌متر كارايي سم را افزايش مي‌دهد. احتیاط‌های لازم: •تا سه هفته بعد از تيمار از به هم زدن خاك خودداري نماييد. اين مدت در خاك‌هاي مرطوب و سرد […]

نماتدكش تدخيني دی كلروپروپن + متيل ايزوتيوسيانات

نماتدكش تدخيني دی كلروپروپن + متيل ايزوتيوسيانات

دی كلروپروپن + متيل ايزوتيوسيانات (ورلكس) نام انگلیسی : dichloropropene + methylisothiocyanate نماتدكش تدخيني شامل ۸۰% دي كلروپروپن از گروه هیدروکربن‌های هالوژنه و ۲۰% متيل ايزوتيوسيانات از مشتقات ايزوتيوسيانات فرمولاسيون: ۱٫ ورلكس Vorlex 100% SL ۲٫ داي تراپلكس Di – Trapex 100% SL تاریخ ثبت: ۱۴/۶/۵۵ نحوه اثر: دي‌كلروپروپن با يك سري آنزيم‌هاي حياتي كه داراي گروه سولفيدريل، آمينو يا هيدروكسيل هستند واكنش داده و مولكول دي‌كلروپروپن ‌منهاي يكي از اتم‌هاي كلر آن، جايگزين يكي از اتم‌هاي هيدروژن در ساختمان آنزيم مي‌شود. در نتيجه، كارايي آنزيم‌ها مختل مي‌شود. متيل ايزوتيوسيانات نيز ميل تركيبي بالايي با گروه آميني و هيدروكسيل داشته و از اين طريق موجب اختلال عمومي در كار سلول مي‌شود. موارد مصرف در ايران: نماتد مركبات، نماتد ريشه‌گره‌اي توتون راهنماي […]

نماتد کش سیستمیک فناميفوس (نماکور)

نماتد کش سیستمیک فناميفوس (نماکور)

فناميفوس نام انگلیسی : fenamiphos فرمول شیمیایی : C13H22NO3PS نماتدكش سيستميك از گروه تركيبات فسفره آلي فرمولاسيون:  نماكور Nemacur % 10 G تاریخ ثبت: ۱/۹/۷۸ ثبت موقت تمديد لغايت ۸۷ در باغات چاي – ۳/۲/۸۰ ثبت موقت تمديد لغايت ۸۶ در باغات پسته نحوه اثر: اختلال در سیستم عصبی از طريق مهار آنزیم استیل کولین استرازدر سیستم عصبی نماتد. موارد مصرف در ايران:  نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته و نماتد مولد زخم ریشه در چای. راهنماي مصرف:  •نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته: محلول‌پاشي خاك باغات پسته به نسبت ۱۵ گرم در هر متر مربع. •نماتد مولد زخم ریشه در چای: محلول‌پاشي خاك باغات چاي به نسبت ۵ گرم در هر متر مربع. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 6 میلي‌گرم بر […]

نماتد کش تماسی و گوارشی كادوزفوس (راگبی)

نماتد کش تماسی و گوارشی كادوزفوس (راگبی)

كادوزفوس نام انگلیسی : cadusafos فرمول شیمیایی : C10H23O2PS2 نماتدكش تماسي و گوارشي فرمولاسيون:  راگبي Rugbi 10%‌ G تاریخ ثبت: ۱/۹/۷۸ ثبت موقت تمديد لغايت ۸۷ در باغات چاي؛ ۳/۲/۸۰ ثبت موقت تمديد لغايت ۸۶ در باغات پسته نحوه اثر: اختلال در سیستم عصبی از طريق مهار آنزیم استیل کولین استراز Acetyl cholinesterase. موارد مصرف در ايران:  نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته و نماتد مولد زخم ریشه در چای. راهنماي مصرف:  •نماتد ريشه‌گره‌اي در پسته: محلول‌پاشي خاك باغات پسته به نسبت ۱۵ گرم در هر متر مربع •نماتد مولد زخم ریشه در چای: محلول‌پاشي خاك باغات چاي به نسبت ۵ گرم در هر متر مربع. ملاحظات زيست محيطي: •ميزان سميت ( LD50، LC50 ،EC50): 1/37 میلي‌گرم بر کیلوگرم براي پستانداران، ۱۶ میلی‌گرم بر […]

نماتد کش تدخینی متام سديم (واپام)

نماتد کش تدخینی متام سديم (واپام)

متام سديم نام انگلیسی : Metam sodium فرمول شیمیایی : C2H4NNaS2 نماتدكش تدخيني از گروه مونومتيل دي‌تيوكاربامات‌ها كه علاوه بر نماتدها قارچ‌هاي خاکزاد مانند Fusarium، Pythium و Rhizoctonia و بعضي از حشرات خاکزي را نيز از بين مي‌برد. همچنين از جوانه‌زني بذر و رشد ريشه‌ي علف‌هاي هرز جلوگيري مي‌کند. فرمولاسيون: ۱٫ واپامVapam %7/32 SL ۲٫ واپامVapam %31 SL ۳٫ واپامVapam %70 EC تاریخ ثبت: ۱/۱۰/۴۷ نحوه اثر: متام سديم، در خاک در اثر تجزيه اسید سیانیدریک ایجادمي کند كه مهار کننده انتقال الکترون در سلول بوده و در تولید انرژی اختلال ایجاد می کند. موارد مصرف در ايران: •نماتدهاي ريشه‌گره‌اي در گياهان گلخانه‌اي مانند گوجه‌فرنگي، فلفل و غيره. •علف‌هاي هرز خزانه توتون (گل جاليز، اويارسلام، انواع تاج خروس، سلمک، گاوپنبه، تاج‌ريزي) موارد […]