تمام مطالب دسته بندی: کارگاه آموزشی
راهنمای کامل کاشت و پرورش گوجه فرنگی

راهنمای کامل کاشت و پرورش گوجه فرنگی

راهنمای محصول گوجه فرنگی: الگوهای رشد ارقام گوجه فرنگی ممکن است با توجه به الگوهای رشد آنها در سه گروه طبقه بندی شوند که با چیدمان و فراوانی برگها و گل آذین روی ساقه شناخته می شوند. رشد نامشخص (Indeterminate) - ساقه های اصلی و جانبی رشد خود را در یک الگوی مداوم ادامه می دهند. تعداد برگهای بین گل آذین کم و بیش ثابت است و از یک مجموعه خاص گلدهی شروع می شود. ارقام رشد نامشخص معمولاً به عنوان گلخانه ای استفاده می شوند رشد مشخص (Determinate) - ساقه اصلی و جانبی رشد را بعد از تعداد خاصی از گل آذین که با رقم خاص فرق می‌کند، متوقف می‌کند رشد نیمه مشخص (Semi-determinate) - شاخه ها رشد را [...]
نحوه ی جمع آوری بذرهای گل نیلوفر Morning Glory

نحوه ی جمع آوری بذرهای گل نیلوفر Morning Glory

گل نیلوفر ( MORNING GLORY ) یکی از گیاهان محبوب باغچه ها و فضاهای سبز است که به واسطه سازگاری زیاد و گلهای زیبای خود در مناطق گرمسیری کاشته می شود. گل های نیلوفر شیپوری شکل و به رنگهای صورتی، ارغوانی یا بنفش ممکن است باشند. کاشت نیلوفر در امتداد حصارها و فنسها منظره زیبایی ایجاد میکند چرا که شاخه های نرم و رونده آن از حصار یا فنس گرفته و بالا میروند و دور آن می پیچند. این گیاه رونده سریع الرشد میتواند به طول ۳ متر برسد و اغلب تمامی فنس را بپوشانند. نیلوفر در اوایل بهار کاشته می شود. معمولا کاشت آن از بذر صورت میگیرد. گیاه نیلوفر اغلب سال های متوالی کاشته می شوند. به علت […]