تمام مطالب دسته بندی: کنه شناسی
آرگاس ایرانی – کنه ی مخوف انگل مرغی

آرگاس ایرانی – کنه ی مخوف انگل مرغی

Argas persicus که به عنوان کنه ی مرغی و یا کنه ی مرغ و خروس خانگی شناخته شده است. یک کنه با بدنی صاف و نرم است که بیشتر در مکان هایی که خروس، جوجه، مرغ ، اردک و غاز وجود داشته باشد، حضور دارد. این کنه اولین بار توسط لورنز اوکن در سال ۱۸۱۸ در بخش میانی ایران کشف شد و ابتدا به نام Rhynochoprion persicum ثبت شد. Argas persicus زمانی که گرسنه و در قحطی قرار دارد به رنگ قهوه ای دیده می شود و زمانی که به قولی در حال ترکیدن است به رنگ آبی میزند البته نمی توان از روی یک رنگ به راحتی به شناخت کامل این کنه پی برد زیرا در شرایط مختلف ممکن […]