تمام مطالب برچسب : آبیاری به روش تراوا در مزرعه
کاهش مصرف آب با آبیاری به روش لوله های تراوا

کاهش مصرف آب با آبیاری به روش لوله های تراوا

آبیاری با لوله های تراوا ( Soaker Hose ) روش بسیار موثری در آبیاری گیاهان بدون هدر رفت آب است.  آبیاری با لوله های تراوا چه روشی است ؟ این نوع لوله کشی امکان تراوش تدریجی آب از سوراخهای ریز تعبیه شده در تمام طول لوله پلاستیکی را با سرعت کم، فراهم می نماید. با این سرعت نشت آب، گیاه و خاک اطراف آن میتواند مقدار مناسبی از آب را جذب نماید و هدر رفت آب کاهش می یابد چرا که آب با فشار بسیار کمی درست به محدوده ریشه گیاه میرسد. در این روش آب به هدر نمی رود و در مقایسه با روش بارانی ( overhead sprinkler ) آب بسیار کمتری تبخیر می شود. در روش بارانی آب از لوله […]