تمام مطالب برچسب : آبیاری خیار
راهنمای کامل کاشت و پرورش و تغذیه گیاه خیار

راهنمای کامل کاشت و پرورش و تغذیه گیاه خیار

عادات و نیازهای رشدی گیاه خیار خیار مانند گیاهان نیمه گرمسیری است، این گیاه در شرایط دمای بالا ، رطوبت ، و شدت نور و با تأمین آب و مواد مغذی مداوم رشد می کند. در شرایط محیطی و غذایی مطلوب و پایدار و هنگامی که آفات تحت کنترل باشند گیاهان به سرعت رشد می کنند و به شدت محصول می آورند. آنها برای دریافت بالاترین نور ممکن امکان حرکت مناسب هوا نیاز به هرس مکرر در قالب یک ساقه واحد و رشد در امتداد سیم یا نخ های عمودی دارند. از طرف دیگر خیارها نسبت به شرایط نامطلوب بسیار حساس هستند و کمترین استرس در رشد و بهره‌وری آنها تأثیر دارد. گل نر گل ماده   پارامترهای مهم برای [...]