تمام مطالب برچسب : آبیاری
کاهش مصرف آب با آبیاری به روش لوله های تراوا

کاهش مصرف آب با آبیاری به روش لوله های تراوا

آبیاری با لوله های تراوا ( Soaker Hose ) روش بسیار موثری در آبیاری گیاهان بدون هدر رفت آب است.  آبیاری با لوله های تراوا چه روشی است ؟ این نوع لوله کشی امکان تراوش تدریجی آب از سوراخهای ریز تعبیه شده در تمام طول لوله پلاستیکی را با سرعت کم، فراهم می نماید. با این سرعت نشت آب، گیاه و خاک اطراف آن میتواند مقدار مناسبی از آب را جذب نماید و هدر رفت آب کاهش می یابد چرا که آب با فشار بسیار کمی درست به محدوده ریشه گیاه میرسد. در این روش آب به هدر نمی رود و در مقایسه با روش بارانی ( overhead sprinkler ) آب بسیار کمتری تبخیر می شود. در روش بارانی آب از لوله […]

مشکلات آبیاری قطره ای و راه حل های آن

مشکلات آبیاری قطره ای و راه حل های آن

مشکلات آبیاری قطره ای و راه حل های آن آب ، این مایع حیات که برای رشد هر گیاهی نیاز است و بدون آن رشد و در واقع زنده ماندن گیاه و انسان غیر ممکن است ، با توجه به کم آبی وخشک سالی در کشورمان که در سال های اخیربیشتر نیز شده و اینکه بیشتر مصرف آب کشور در واقع در واحد های صنعتی و کشاورزی در حال مصرف است ، آبیاری قطره ای راه کار مناسبی برای کاهش این مصرف و  در واقع استفاده درست و بالا بردن راندمان استفاده است ، در روش های قدیمی که بیشتر آب به هدر رفته و بازده کم بوده ولی با این روش ها آب در سیستم جمع شده و توسط […]