تمام مطالب برچسب : آشنایی با بیماری Alternaria alternata
پوسیدگی آلترناریایی سیب و گلابی و مبارزه با آن

پوسیدگی آلترناریایی سیب و گلابی و مبارزه با آن

پوسیدگی آلترناریایی سیب و گلابی، میوه های سیب و گلابی به پوسیدگی آلترناریایی مبتلا می شوند و در ژاپن و کره این بیماری به گلابی خسارت زیاد وارد می سازد. کم و بیش در همه کشورهایی که سیب و گلابی کشت می شوند، پوسیدگی آلترناریایی شایع است. نشانه های بیماری در بیشتر موارد روی میوه های سیب مبتلا به این بیماری، لکه های گرد، قهوه ای تا سیاه رنگ، خشک، سفت و کم عمق معمولا اطراف محل پارگی و صدمه دیده پوست یا در محل گودیهای گلگاه و دمگاه میوه تشکیل می شوند. گاهی در قسمت حفره مرکزی اطراف تخمدان میوه، کپک خاکستری متمایل به سیاه رشد می کند و موجب پیشرفت پوسیدگی در گوشت میوه می گردد. در میوه […]