تمام مطالب برچسب : آفت مگس
مگس Psila rosae عامل پوسیدگی یا زنگ ریشه هویج

مگس Psila rosae عامل پوسیدگی یا زنگ ریشه هویج

عامل بیماری پوسیدگی یا زنگ ریشه هویج که عامل آن مگسی از خانواده دوبالان با نام علمی Psila rosae که به اسم مگس ریشه هویج هم شناخته می شود این آفت دارای میزبان هایی همچون کلم بروکلی، هویج، کرفس، رازیانه، جعفری و هویج وحشی است و در اغلب شرایط هوایی که هویج در آن رشد می کند، پیدا می شود. مشخصات :  بسیار فرز و سریع و بدنی نازک دارد به رنگ مشکی متالیک که دارای پاها و سر زرد رنگ است، رنگ لارو به صورت سفید کرمی است که به صورت تونل هایی در ریشه گیاه یافت می شوند. خسارت : لارو ها ابتدا از موهای ریشه تغذیه و سپس از آن طریق، تونلی را ایجاد کرده و وارد ریشه می [...]