تمام مطالب برچسب : آفت کشی با استفاده از نماتد ها
استفاده از نماتد ها در مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی

استفاده از نماتد ها در مبارزه بیولوژیک با آفات کشاورزی

نماتد ها یا همان کرم های بسیار ریزی که شما شاید از وجود آن ها در خاک اطلاعی نداشته باشید هم دارای گروه های مفید و هم دارای گروه های مضر بیماری زای گیاهی و انگلی جانوری هستند در این مطلب در واقع ما قصد داریم شمارا با نماتدهای مفید خاک آشنا کنیم و نحوه ی مبارزه و از بین بردن آفات را مورد بررسی قرار دهیم