تمام مطالب برچسب : آلو
بیماری انبونک یا خیارک آلو و روش جلوگیری از آن

بیماری انبونک یا خیارک آلو و روش جلوگیری از آن

بیماری انبونک یا خیارک آلو و روش جلوگیری از آن آنبونک یا خیارک آلو که عامل آن  Taphrina  pruni است نوعی قارچ می باشد  که تا سال  ۱۸۹۳ مشخص نشده بود عامل اصلی آن چیست ، بنابراین در مورد منشا آن هیچ اطلاعاتی وجود ندارد ، انبانک آلو نوعی بیماری قارچی است که بیشتر به میوه و گاهی به برگ و شاخه ی درختان جنس Prunus- به ویژه آلو های اروپایی- حمله می کند. این بیماری انتشار جهانی دارد. در ایران زیاد شایع نیست و خسارت قابل توجهی نمی زند. در بعضی از سال ها که در بهار هوا خنک و بارانی است روی درختان آلو دیده می شود. انبانک آلو در ایران از اردبیل، ارومیه، قزوین، طالقان و اهر گزارش شده […]