تمام مطالب برچسب : آموزش آبیاری قطره ای
مشکلات آبیاری قطره ای و راه حل های آن

مشکلات آبیاری قطره ای و راه حل های آن

مشکلات آبیاری قطره ای و راه حل های آن آب ، این مایع حیات که برای رشد هر گیاهی نیاز است و بدون آن رشد و در واقع زنده ماندن گیاه و انسان غیر ممکن است ، با توجه به کم آبی وخشک سالی در کشورمان که در سال های اخیربیشتر نیز شده و اینکه بیشتر مصرف آب کشور در واقع در واحد های صنعتی و کشاورزی در حال مصرف است ، آبیاری قطره ای راه کار مناسبی برای کاهش این مصرف و  در واقع استفاده درست و بالا بردن راندمان استفاده است ، در روش های قدیمی که بیشتر آب به هدر رفته و بازده کم بوده ولی با این روش ها آب در سیستم جمع شده و توسط […]