تمام مطالب برچسب : آموزش پیوند زدن پسته
روش ها و نحوه ی پیوند درختان پسته

روش ها و نحوه ی پیوند درختان پسته

روش ها و نحوه ی پیوند درختان پسته سه نوع روش پيوند زنی در ايران مرسوم است و مورد استفاده قرار میگیرد : ۱- پيوند لوله ا ی ۲- پيوند شكمی ۳- پيوند اسكنه ای پيوند اسكنه ای و پيوند شكمی از قديم  در ايران كاربرد داشته است ، كه به تدريج كنار گذاشته شده است. هم اكنون استفاده از پيوند لوله ای به دليل سادگی، سرعت عمليات و درصد بالای جوش خوردن بين پايه با پيوندك رواج يافته و ۹۹ درصد درختان پسته با استفاده از اين روش تكثير می شوند. از آنجا كه درخت پسته از نوع درختان صمغ ‍دار است ايجاد هرگونه خراش در تنه يا در شاخه های آن موجب تراوش صمغ می گردد كه در […]