تمام مطالب برچسب : آموزش کاشت انگور
علت عدم میوه دهی مناسب درخت انگور

علت عدم میوه دهی مناسب درخت انگور

علت عدم میوه دهی مناسب درخت انگور دلایل زیادی برای مشکل عدم میوه دهی و یا باروری نامناسب درخت انگور می توان بیان کرد ، در این نوشته قصد داریم تا دلایل مهم و اساسی این مشکل را بیان کرده و کشاورزان عزیز را بیشتر با این موضوع آشنا کنیم انگور نیاز شدیدی به نور دارد ، که این نیاز مهم برای برای آغاز خوشه های گل داخل جوانه است ، هنگامی که شما به شاخه های سبز انگور نگاه می کنید، صدها جوانه که بین برگ برگ و ساقه دیده می شوند مشاهده خواهید کرد.   جوانه انگور در واقع یک   جوانه ترکیبی است  . جوانه اولیه، ثانویه و ثالثیه در کنار یکدیگر قرار دارد.به طور کلی، جوانه اولیه حاوی   برگ و دستک اولیه […]