تمام مطالب برچسب : آموزش کاشت خیار
اموزش کاشت خیار به صورت گلخانه ای

اموزش کاشت خیار به صورت گلخانه ای

خیار گیاهی است که  می توان به صورت موقت و یا همیشگی در گلخانه آن را کاشت و درامد حاصله از این کار بسیار مناسب است و نسبت به زحمت و کاری که در واقع برای کاشت ان باید صرف کرد بازده ی مناسبی دارد ومی تواند گزینه ی مناسبی برای کاشت در گلخانه باشد ، مصرف خیار در سر سفره های ایرانی در ایام گرم سال بسیار زیاد است و این امر بازار فروش محصول را روشن می سازد.