تمام مطالب برچسب : آهن در خاک
علائم کمبود آهن در گیاهان را بهتر بشناسید – اصلاح عوامل خاک

علائم کمبود آهن در گیاهان را بهتر بشناسید – اصلاح عوامل خاک

آهن عنصری است که در خاک به وفور یافت می شود ولی ممکن است در برخی مواقع بعضی از عوامل بعث می شوند که جذب این عنصر در گیاه کاهش یابد ، زردی یا کلروز ایجاد شده در برخی گیاهان باعث مرگ گیاه می شود واگر از این علائم بوجود آمده به موقع برای درمان آن اقدام نکنید  قطعا گیاه خودرا از دست خواهید داد. اهمیت و نقش آهن در گیاهان ؟ آهن یک ماده مغذی لازم برای تمام عملکردهای گیاهی است. بسیاری از عملکردهای حیاتی گیاه مانند تولید کلروفیل و آنزیم، تثبیت نیتروژن و رشد و متابولیسم همگی به عنصر آهن وابسته هستند. بدون آهن گیاه نمیتواند عملکرد درستی داشته باشد. شناسایی علائم کمبود آهن در گیاهان ؟ بدیهی […]