تمام مطالب برچسب : اثرات تغییر دما بر کاکتوس
تاثیرات تغییرات دمایی بر رشد کاکتوس ها

تاثیرات تغییرات دمایی بر رشد کاکتوس ها

کاکتوس ها یی که در ارتفاعات و یا مناطق کم نور زندگی می کنند با شروع دوره سرما آب اضافی موجود در بافت های خود را خارج کرده تا در اثر یخ زدگی و افزایش حجم آب موجود در سلول ها که به منجر به پارگی غشاء آنها شده ، گیاه از بین نرود و خواب زمستانی خود را آغاز می کنند و به محض اینکه دمای هوا به حال ایده ال رسید ، از خواب برخواسته و دوره گل دهی ورشد خود را آغاز می کند.