تمام مطالب برچسب : ادیفنفوس
قارچ کش حفاظتی ادیفنفوس

قارچ کش حفاظتی ادیفنفوس

نام انگلیسی : Edifenphos قارچ‌کش حفاظتی و معالجه‌کننده از گروه ترکیبات آلی فسفره فرمولاسیون: ۱٫هینوسان Hinosan          % ۵۰            EC تاریخ ثبت: ۱۴/۶/۵۵ نحوه اثر:  این قارچ‌کش از بیوسنتز گلیسروفسفولیپیدها در قارچ‌های حساس جلوگیری می‌کند. نقطه‌ی اثر این ترکیب، ممانعت از سنتز فسفاتیدیل کولین است. فسفاتیدیل کولین یکی از ترکیبات مهم و ضروری در رشد سلولی قارچ‌هاست. جلوگیری از سنتز این ماده، موجب بروز تغییراتی در ساختمان غشای سلولی شده و از میزان سنتز کیتین که یکی از اجزای مهم اسکلتی دیواره سلولی قارچ‌های حقیقی است کاسته شود. کاهش سنتز کیتین به نوبه خود از رشد طولی ریسه‌ها کاسته و در عوض تورم ریسه و تشکیل انشعابات ریسه افزایش می‌یابد که اغلب نیز سبب پارگی ریسه می‌شود. موارد مصرف در ایران:  […]