تمام مطالب برچسب : از بین بردن موریانه های مالچ پاشی
وجود موریانه در مالچ ارگانیک و آلی و روش های مقابله با آن

وجود موریانه در مالچ ارگانیک و آلی و روش های مقابله با آن

وجود موریانه در مالچ ارگانیک و آلی و روش های مقابله با آن موریانه ! حشره ای که از سلولز تغذیه می کند و در منازل مسکونی چوبی و در وسایل چوبی به صورت تمام عیار وجود دارد ، در مورد منازل مسکونی چوبی حضور موریانه ها از اهمین ویژه ای برخوردار است ، زیرا ممکن است پایه های ساختمان را سست کند و بعد ها و در طول ها باعث آسیب های جدی تری شود ، اما بحث ما در مورد حضور موریانه در مالچ است ایا چنین چیزی ممکن است ؟ ابتدا میخوام یکم در مورد مالچ بیشتر بهتون توضیح بدم   مالچ را می توان پوشش غیر زنده نامید که به عنوان محافظی برای گیاهان در زمستان […]