تمام مطالب برچسب : استروبی
قارچ کش حفاظتی  كرزوكسيم متيل (استروبي)

قارچ کش حفاظتی كرزوكسيم متيل (استروبي)

كرزوكسيم متيل نام انگلیسی : kresoxim – methyl قارچ‌كشي با اثر حفاظتي، معالج و ريشه‌كن كننده از گروه استروبيلورين‌ها با اثر ابقايي بلندمدت در كنترل بيماري‌هاي هدف كه با ممانعت از جوانه‌زدن اسپور اثر خود را اعمال مي‌نمايد. توزيع مجدد اين تركيب از طريق فاز بخار موجب تقويت اثربخشي آن مي‌شود. فرمولاسيون:  استروبي Stroby %50 WG تاريخ ثبت: ۹/۴/۸۲ سه سال ثبت موقت (‌كنترل سفيدك سطحي سيب)؛ ۱۱/۸/۸۳ سه سال ثبت موقت ( كنترل لكه سياه سيب) نحوه اثر: ممانعت از تنفس سلولي از طريق جلوگيري از انتقال الکترون  در زنجيره انتقال الکترون موارد مصرف در ايران:  كنترل سفيدك پودري و لكه سياه سيب موارد مصرف در ساير كشورها: كنترل لكه سياه سيب و گلابي (Venturia spp.)سفيدك پودري سيب (Podosphaera leucotricha) […]