تمام مطالب برچسب : استفاده از حشرات در کنترل آفات
معرفی شکارگر های طبیعی مفید و نقش آن ها در مبارزه با آفات

معرفی شکارگر های طبیعی مفید و نقش آن ها در مبارزه با آفات

شکارگرهای طبیعی نامی آشنا که اخیرا در تلویزیون و یا شبکه های مجازی نام آن ها بیشتر می شنوید ، این حشرات مفید که با شکار لارو ، تخم و پارازیته کردن آفات آن را از بین می برند و جمعیت آن هارا کنترل می کنند ، این مطلب قصد داریم چند نمونه شکارگر و حشره مفید را معرفی کنیم که به شکار آفات پرداخته و جمعیتشان را کنترل کرده و به انسان ها خدمت می کنند ،