تمام مطالب برچسب : استفاده از زنبور در مزرعه
دلایل مفید بودن زنبورهای شکارگر Wasps در مزرعه

دلایل مفید بودن زنبورهای شکارگر Wasps در مزرعه

استفاده از زنبورر ها به عنوان گرده افشان این دیدگاه که زنبور در گرده افشانی نقشی ندارد اشتباه است. بدن صاف آن ها نمی تواند مانند موهای روی بدنشان در جمع اوری و انتقال گرده ها نقش داشته باشد. اما آن ها بیشتر به شهد روی می آورند و  به همین سبب موجب انتقال گرده ها به صورت حداکثری در مزرعه می شوند. یکی از زنبورهایی که در این کار اخصتصای شده است، زنبور انجیر است که شما به راحتی از روی اسم آن می توانید به ماهیت و کار آن بیشتر پی ببرید. بله این زنبور از شهد درخت انجیر تغذیه می کند و در واقع تنها گرده افشان این درخت است، بنابراین اهمیت آن برای صنایع وابسته به […]