تمام مطالب برچسب : استفاده از سوسک زمینی در افت زدگی
استفاده از سوسک زمینی در  مبارزه با آفت زدگی

استفاده از سوسک زمینی در مبارزه با آفت زدگی

سوسکها ، این حشرات اغلب سیاه رنگ که اغلب با دیدن آن ها احساس بدی به شما می دهد و اغلب این فکر را میکنید که این موجود قطعا مضر است و باید برای از بین بردن آن تلاش کرد . علاوه بر خلاف نظر شما بیشتر سوسک ها مفید هستند و در کنترل جمعیت برخی آفات نقش مهمی دارند سوسک خاکی یا زمینی یکی از سوسک مفید در این زمینه است و با گیاه ها دوست بوده و با توجه به رژیم غذایی خاص خود در جهت کاهش جمعیت افات درختان فعالیت دارد سوسک خاکی ( Ground beetles ) از اعضای خانواده کارابید ( Carabid ) است. در حالی که تنها در امریکا حدود ۲۰۰۰ گونه مختلف سوسک خاکی […]