تمام مطالب برچسب : استفاده از عنکبوت برای مبارزه با آفت
استفاده از عنکبوت ها برای از بین بردن آفات

استفاده از عنکبوت ها برای از بین بردن آفات

عنکبوت ها در اندازه و اشکال گوناگون وجود دارند و هر یک روش زندگی متفاوتی دارند. بسیاری از افراد از عنکبوت میترسند و سعی میکنند عنکبوتها را از بین ببرند و از شر آنها راحت شوند. اما توجه داشته باشید که هر چیزی جایگاه خود را دارد. عنکبوت ها برای گیاهان سودمند هستند و از جمله آفت کش های طبیعی محسوب می شوند البته با کارایی کمتر و به طبع هزینه ی کمتر در نگهداری و تکثیر. در بیشتر مناطق عنکبوت ها هیچ ضرری برای انسان ندارند و سمی محسوب نمی شوند. عنکبوتهایی که پیرامون گیاهان زندگی می کنند، شکارچی حشرات هستند و از حشراتی تغذیه می کنند که ممکن است به گیاهان ما صدمه بزنند. بنابراین از این به […]