تمام مطالب برچسب : استفاده از هیبریداسیون اصلاح گیاه
استفاده از روش هیبریداسیون برای اصلاح گیاهان

استفاده از روش هیبریداسیون برای اصلاح گیاهان

استفاده از روش هیبریداسیون برای اصلاح گیاهان هیبریداسیون  به این معنی است  :  آميزش بين دو رقم از يک گياه يا حتی دو جنس  از يک خانواده به طوري که فرزند حاصل  با والدين خود متفاوت باشد و  در برخی اوقات بذرها از والدين خود  صفات برتری را  نشان  می دهند.   بیشترین کاربرد هیبریداسیون  برای گیاهان دگرگُشن است. این روش در اکثر تولیدات بالا و پر محصول به کار رفته است و با بذر های دورگه هیبریدی در نسل اول اف ۱  شناخته می شوند. بذر های  هیبریدی اغلب از ارتباط دو نوع گیاه خالص پدید می آید و سبب تولید ویژگی های اصلاح شده ی مد نظر می شوند. اما نکته ی بسیار مهم در خصوص بذر ها این […]