تمام مطالب برچسب : استفاده از کود آلی در باغ
روش های تهیه کود آلی و استفاده در باغ

روش های تهیه کود آلی و استفاده در باغ

روش های تهیه کود آلی و استفاده در باغ درطی عملیات تهیه کود آلی در باغ ، آفات وبیماریها همراه برگهای خزان یافته، میوه های ریزش کرده وآلوده و علف های هرز از سطح باغات جمع آوری گردیده وتحت فرایند تهیه کمپوست از بین می روند. در این فرایند مواد با ارزشی به نام کود آلی تهیه و به بستر باغ برگردانده می شود تا ضمن اصلاح ساختمان و بافت خاک باعث تنظیم pH  و آزاد شدن بسیاری از عناصر ضروری گیاه ونهایت باعث  حاصل خیز نمودن خاک ، باعث ایجاد اختلال در چرخه زندگی آفات وبیماری ها می گردد . برای تهیه کود آلی ،در محل مناسبی از باغ زمینی به عرض ۵/۲ متروبه طول حداقل ۵متر(بسته به میزان […]