تمام مطالب برچسب : استوکلر
علف کش انتخابی استوکلر

علف کش انتخابی استوکلر

نام انگلیسی : Acetochlor فرمول شیمیایی : C14H20ClNO2 علف‌کش انتخابي از گروه کلرواستانيليد  فرمولاسیون:  ۱٫ آسنيت Acenit %50 EC ۲٫ سورپاس Surpass %76 EC تاریخ ثبت: سال ۱۳۷۸ ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: بازدارنده تقسيم سلولي از طريق ممانعت از سنتز پروتئين، بازدارنده سنتز اسيدهاي چرب با زنجيره بسيار طويل نحوه جذب و انتقال درگياه: جذب عمدتاً توسط اندام‌هاي هوايي گياه و در مرحله دوم توسط ريشه گياه‌هاي در حال جوانه‌‌زني موارد مصرف در ايران:  علف‌هاي هرز يكساله باريك برگ، برخي علف‌هاي هرز يكساله پهن‌برگ و اويارسلام زرد در مزارع ذرت موارد مصرف در ساير کشورها: علف‌هاي هرز در مزارع ذرت] ۴ تا ۵ لیتر در هکتار اسنیت[، بادام زميني، سويا، سيب زميني و نيشكر. راهنماي مصرف: •مقدار دوز توصيه شده جهت كنترل […]