تمام مطالب برچسب : اسپينوساد
معرفی حشره کش اسپينوساد

معرفی حشره کش اسپينوساد

نام انگلیسی : Spinosad فرمول شیمیایی :C41H65NO10 (A); C42H67NO10  حشره‌کش انتخابی تماسی و گوارشی فرمولاسیون:  تریسر Tracer             g/L       w/v240    SC                           تاریخ ثبت: ۱/۳/۸۵  ویژگی‌های خاص:  نحوه اثر:  حشره‌کش عصبی که با تاثیر روی گیرنده‌های استیل کولین، سبب فلج شدن و مرگ حشره می گردد. موارد مصرف در ایران: کرم غوزه در پنبه[۲۵۰-۲۰۰میلی لیتر در هکتار (۱)] موارد مصرف در سایر کشورها: تریپس گل غربی در گیاهان زینتی راهنمای مصرف: •در بعضی از گیاهان پناهگاه‌هایی عاری از حشره‌کش می‌توان به وجود آورد که سبب کاهش تأثیرسوء حشره‌کشروی دشمنان طبیعی گردد. •با مشاهده اولین پوره یا حشره بالغ سم‌پاشی را شروع […]