تمام مطالب برچسب : اسپیرودیکلوفن
معرفی کنه کش تماسی اسپیرودیکلوفن (انویدور)

معرفی کنه کش تماسی اسپیرودیکلوفن (انویدور)

نام انگلیسی : Spirodiclofen فرمول شیمیایی : C21H24Cl2O4 رنگ : سفید ساده نام تجاری : انویدور (Envidor) كنه‌كش تماسي از گروه تترونيك اسيد فرمولاسيون: اينويدور (Envidor) w/v %24 SC تاریخ ثبت: ۲۲/۱/۸۴ براي مدت سه سال موقت عليه كنه قرمز اروپايي كنه تارتن دو نقطه اي ،‌كنه زنگار مركبات ودر تاريخ ۴/۲/۸۵ ثبت موقت به مدت ۳ سال بر عليه كنه قرمز مركبات ، ۱۷/۲/۸۶ ثبت موقت به مدت سه سال براي پسيل پسته ویژگی‌های خاص: نحوه اثر: غير سيستميك و تماسي كه سبب اختلال دررشدونمو كنه‌ها شده و از سنتز چربي‌ها ممانعت مي كند. موارد مصرف در ايران: كنه قرمز اروپايي و كنه تارتن دونقطه اي [۶/۰ – ۵/۰ درهزار] ، كنه زنگار در مركبات [ ۲۷/۰ در هزار اگر جمعيت […]