تمام مطالب برچسب : اسید
معرفی گیاهان اسید دوست – Acid loving plants

معرفی گیاهان اسید دوست – Acid loving plants

معرفی گیاهان اسید دوست – Acid loving plants برخی از خاک ها بطور طبیعی اسیدی اند و در حالی که می توان با افزودن آهک آنها را خنثی کرد، بهترین گزینه این است که گیاهانی را ‌پرورش دهیم که در واقع با یک محیط اسیدی سازگارند. پرورش دادن گونه هایی از گیاهان که با این نوع از خاک سازگارند، بسیار ارزانتر و راحت تر است نسبت به تلاش برای تنظیم کردن میزان pH طبیعی خاکتان جهت پرورش محدوده ی وسیعتری از گیاهان. اکثریت قریب به اتفاق سبزیجات، خاکی با اسید اندک را ترجیح می- دهند و تعدادی گیاه گلدار شگفت آوری هستند که بسیار به چنین خاکی علاقه مندند. گیاهان مخروطی (Conifers)، رهد‌د‌‌ندرن ها (Rhododendrons) و آزالیاها (Azaleas) در میان […]