تمام مطالب برچسب : انتقال دهنده بیماری موزاییک انجیر
شناسایی بیماری موزاییک انجیر و مبارزه با آن

شناسایی بیماری موزاییک انجیر و مبارزه با آن

موزاییک انجیر در ورامین به شدت شایع است. این بیماری از یزد، گرگان، مازندران و گیلان هم گزارش شده است. موزائیک انجیر در بیشتر کشورهای سواحل دریای مدیترانه و آمریکا نیز شیوع دارد و دارای اهمیت اقتصادی است (منوچهری، ۱۳۴۷). نشانه های بیماری نشانه های موزاییک انجیر در برگ و میوه ظاهر می شوند. در برگ، لکه های موزائیکی به رنگ سبز کم رنگ تا زرد و کاملا متمایز با رنگ سبز طبیعی برگهای انجیر پدیدار می شوند. حواشی لکه های زرد، به تدریج کم رنگ تر شده، در رنگ سبز تیره بافت سالم برگ تداخل پیدا می کنند. لکه های موزائیکی ممکن است به طور منظم و متفرق سطح برگ را بپوشانند یا به شکل لکه های نامنظم به […]