تمام مطالب برچسب : انواع بیماری برگ
معرفی بیماری های مهم روی برگ با تصاویر

معرفی بیماری های مهم روی برگ با تصاویر

علائم بیماری در گیاهان یکی از راه های شناخت عامل بیماری است ولی تشخیص درست عامل بیماری منوط به کارهای آزمایشگاهی می باشد و هیچ کس نمیتواند به طور دقیق و تنها با چشم اقدام به شناسایی کنند. – زنگ گل سرخ Rose Rust   دسته هاي هاگ که به رنگ نارنجي کمرنگ هستند در سطوح برگها قابل مشاهده هستند و در کنار آنها لکه هاي سياه مايل به قهوه اي که هاگهايي هستند که زمستان گذشته را سپري کردند. پيشرفت اين بيماري سبب ريزش زود هنگام برگها مي شود. بافت بين لکه ها معمولاً سبز باقي مي ماند و ريزش زود هنگام برگها سبب کاهش توان گياه مي شود : عامل بيماري قارچي است و اين قارچ به محيط […]