تمام مطالب برچسب : انواع هرس درخت گردو
هرس کردن درختان گردو انواع آن

هرس کردن درختان گردو انواع آن

درختان گردو زیاد نیازمند به هرس نیستند، فرم طبیعی درخت یا هرس اولیه با سیستم محور فرعی که در سایر درختان مثمر سردسیر مثل سیب یا بادام عمل می شود در روی درختان گردو نیز قابل اجرا است. چون شاخه های گردو قطور و بزرگ می شوند باید روی محور اصلی یا فرعی آن ها طوری انتخاب کرد که از همدیگر فاصله کافی داشته باشند و در چهار جهت محور قرار گرفته باشد تا بعد از چند سال جای همدیگر را تنگ و سایه نکنند.   هرس کردن شامل دو مرحله می باشد ۱ – هرس کردن فرم درخت گردو ۲ – هرس باردهی درخت گردو – هرس فرم در سالهای اولیه رشد نهاهل صورت میگیرد بدین صورت است که […]