تمام مطالب برچسب : انگور
علت عدم میوه دهی مناسب درخت انگور

علت عدم میوه دهی مناسب درخت انگور

علت عدم میوه دهی مناسب درخت انگور دلایل زیادی برای مشکل عدم میوه دهی و یا باروری نامناسب درخت انگور می توان بیان کرد ، در این نوشته قصد داریم تا دلایل مهم و اساسی این مشکل را بیان کرده و کشاورزان عزیز را بیشتر با این موضوع آشنا کنیم انگور نیاز شدیدی به نور دارد ، که این نیاز مهم برای برای آغاز خوشه های گل داخل جوانه است ، هنگامی که شما به شاخه های سبز انگور نگاه می کنید، صدها جوانه که بین برگ برگ و ساقه دیده می شوند مشاهده خواهید کرد.   جوانه انگور در واقع یک   جوانه ترکیبی است  . جوانه اولیه، ثانویه و ثالثیه در کنار یکدیگر قرار دارد.به طور کلی، جوانه اولیه حاوی   برگ و دستک اولیه […]