تمام مطالب برچسب : اپوکسی کونازول
معرفی قارچ‌كش سيستميك اپوکسی کونازول

معرفی قارچ‌كش سيستميك اپوکسی کونازول

نام انگلیسی : Epoxiconazole فرمول شیمیایی : C17H13ClFN3O غلظت : ۱٫۳۷ g/cm³ قارچ‌كش سيستميك، حفاظتي و معالج از گروه تري‌آزول‌ها.  فرمولاسيون  ۱٫ اُپوس Opus %5/12 SC تاریخ ثبت: ۱/۲/۸۲ ثبت موقت به مدت ۳ سال نحوه اثر: جلوگیری از بیوسنتز ارگوسترول. موارد مصرف در ايران: كنترل سفيدك سطحي چغندرقند. موارد مصرف در ساير كشورها : كنترل طيف وسيعي از قارچ‌هاي بيماريزاي گياهي از گروه آسكوميست‌ها و بازيديوميست‌ها به ويژه در غلات از جمله، زنگ‌ زرد و قهوه‌اي، سپتوريوز، سفيدك پودري و لكه چشمي در غلات، لكه توري در جو و گندم، كچلي در جو، كپك دوده‌اي در گندم و غيره. راهنماي مصرف: به ميزان يك ليتر در هكتار به صورت محلول‌پاشي براي كنترل سفيدك سطحي چغندرقند. به محض بروز اولين نشانه‌هاي بيماري بايد براي […]