تمام مطالب برچسب : ایجاد شوک در گیاهان
علائم شوکه شدن گیاه در اثر جابه‌جایی

علائم شوکه شدن گیاه در اثر جابه‌جایی

علائم شوکه شدن گیاه در اثر جابه‌جایی هنگامی ‌که گیاه را جابه‌جا میکنید و آن را از خاک درآورده و به خاک دیگری منتقل می‌کنید، ممکن است به گیاهتان شوک  وارد شود. دلایل شوکه شدن گیاه در اثر جابجایی جابه‌جایی گیاه باعث آسیب ‌دیدگی ریشه ‌های آن می‌شود. هنگامی‌که گیاه را جابه‌جا می‌کنید، کرک‌های ریز ریشه آن به علت خشک شدن یا کنده شدن آسیب می‌بیند. به همین علت جذب آب و مواد مغذی که با کمک کرکهای ریز ریشه های نازک گیاه که گسترش یافته و از گیاه دور شده اند، انجام میشود دچار اختلال می‌گردد. درنتیجه گیاه به اندازه قبل نمی‌تواند آب و مواد مغذی را جذب نماید بنابراین دچار شوک می‌شود. پس بهتر است گیاه را در […]