تمام مطالب برچسب : برگ باد بزنی مو
بیماری برگ بادبزنی مو (انگور) و روشهای مبارزه با آن

بیماری برگ بادبزنی مو (انگور) و روشهای مبارزه با آن

این بیماری یکی از قدیمی ترین بیماری های ویروسی مو بوده و در ایران در آذربایجان شرقی (مغان و مراغه ) و اصفهان جمع آوری شده است. نام این بیماری از روی علائم حاصله در برگ های مو آلوده به ویروس عامل بیماری مشتق شده .بدین معنی که سطح برگ آلوده در محل اتصال به دمبرگ به طور وسیعی باز بوده و رگبرگ های اولیه به طور غیر عادی متراکم شده و برگ شبیه بادبزن باز می شود . برگ های آلوده چین و چروک دار با حاشیه نوک تیز و بعضی مواقع با حالت کلروز همراه هستند شاخه های جوان مو به طور غیر عادی منشعب شده و دارای گره های متقابل در شاخه و فاصله گره ها کوتاه […]