تمام مطالب برچسب : بستر کاشت
استفاده از کمپوست کود حیوانی در حاصلخیزی بستر کشت

استفاده از کمپوست کود حیوانی در حاصلخیزی بستر کشت

استفاده از کمپوست کود حیوانی در حاصلخیزی بستر کشت استفاده از کود های حیوانی بسیار مهم و کاربردی است و برای کسانی که در پرورش گل و گیاه فعالیت دارند استفاده به موقع و همیشگی کود های حیوانی در راندمان کار آن ها تاثیر بسزایی دارد  ، کود های حیوانی از موادی چون نیتروژن سرشار هستند و به حفظ شادابی گیاه کمک می کنند بنابراین در صورت بروز آفت و یا شرایط بد محیطی گیاه می تواند مواد مغذی را دریافت کرده و سریعا مواد از دست داده خود را به دست آورد برای این که خاصیت کمپوست حیوانی در خاک به حداکثر برسد، بسیار مهم است که به درستی از آن استفاده کنید. یکی از بهترین روشهای استفاده از […]