تمام مطالب برچسب : بلایت جنوبی برگ ذرت
شناسایی و کنترل بیماری سوختگی (بلایت) برگ ذرت

شناسایی و کنترل بیماری سوختگی (بلایت) برگ ذرت

بلایت شمالی برگ ذرت ( سوختگی (بلایت) برگ ذرت ) (NCLB) توسط قارچ Exserohilum turcicum و بلایت جنوبی برگ ذرت (SCLB) توسط Cochliobolus heterostrophus ایجاد میگردد، این بیماری به ذرت علوفه ای و خوراکی حمله میکند و سرتاسر جهان پراکندگی دارد مشخصات بیماری سوختگی (بلایت) برگ ذرت NCLB باعث ایجاد لکه های بزرگی در برگهای ذرت می شوند که به صورت خاکستری- سبز چندین سانتی متر طول و ۱٫۵ عرض شروع می شوند. لکه ها به سرعت به رنگ برنزه تبدیل می شوند.NCLB بیماری است که در آب و هوای مرطوب و در دمای ۱۸-۲۷ درجه سانتی گرادی که با رطوبت دائمی از باران یا مه همراه است.لکه های برگی SCLB کوچکتر هستند ، معمولاً کمتر از ۵ سانتی متر […]