تمام مطالب برچسب : بنفشه
تاثیر نور مصنوعی بروی رشد بنفشه آفریقایی

تاثیر نور مصنوعی بروی رشد بنفشه آفریقایی

تاثیر نور مصنوعی بروی رشد بنفشه آفریقایی فاکتورهای مختلف نور از جمله دوره نوری، شدت نور و طول موج های مختلف نوری برای هر گياهی منحصر به فرد است . گياهان مختلف به دوره های  نوری مختلف واکنش های مختلفی نشان مي دهند .استفاده از نور مصنوعی سبب می شود که شما محدود به کنار پنجره برای نور گیری نباشید و بتوانید از همه قسمت های خانه از جمله کتابخانه و آشپزخانه و حتی نواحی که به نسبت نور کمتری دارند استفاده کنید. امتیاز دیگر استفاده از نور مصنوعی این است که زمان نوردهی متناسب با سلیقه و نظر شما تعیین می شود، می تواند روز و یا شب باشد.   طیف نوری طبیعی شامل قرمز، نارنجی ، زرد، سبز، […]