تمام مطالب برچسب : بیمارگرهای ذرت
کنترل و شناسایی بیماری سیاهک ذرت

کنترل و شناسایی بیماری سیاهک ذرت

Ustilago maydis  قارچی است که عامل بیماری Corn smut یا سیاهک ذرت است این بیماری بیشتر در مکزیک و آمریکا یافت میشود مشخصات بیماری سیاهک ذرت در تابستان که ذرت تقریباً آماده برداشت است ، دانه ها به حبابهایی تبدیل می شوند که به رنگ خاکستری و سیاه هستند. بعضی اوقات قسمتهای دیگر گیاهان نیز این رشد را نشان می دهند ، شیوع آن جایی رخ می دهد که درجه حرارت بین ۲۷-۳۳ درجه سانتی گراد و در میان تابستان باشد. اسپورها با باد منتقل میشوند که مدت طولانی قبل ازدیدن علائم باعث ایجاد عفونت شده اند خسارت سنبله های آلوده در غالب موارد قابل مصرف نیستند جلوگیری از خسارت خاک باید به خوبی شخم عمیق زده شود و تناوب […]